Kommunalt tilsyn i plejeboligenheder og lignende boliger

Af servicelovens § 148 a fremgår kommunens forpligtelse til, at føre det generelle driftsorienterede tilsyn med egne tilbud og med private tilbud beliggende i kommunen. Derudover beskrives i Servicelovens § 151, stk. 2 kommunernes tilsynsforpligtelse til hvert år, at foretage mindst et uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap samt i andre tilsvarende boligenheder i kommunen.  

For yderligere oplysninger, henvises til tilsynsmanualen, der indeholder en beskrivelse af, hvordan tilsynene i Viborg Kommune gennemføres og indeholder dermed oplysninger om, hvad tilbuddene kan forvente, når tilsynet effektueres.

 

Kommunalt tilsyn på plejecentrene i Viborg Kommune

Du kan se tilsynsrapporterne for det kommunale tilsyn på plejecentrenes hjemmesider
Sidst opdateret: 26.08.2015