Embedslægetilsyn i plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionen fører jf. Sundhedsloven § 219 og på vegne af Sundhedsstyrelsen, uanmeldt tilsyn vedrørende de sundhedsmæssige forhold for beboere i de kommunale plejeboliger og på friplejehjemmene.
Embedslægeinstitutionen kan undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ved tilsynet ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed

 

Embedslægetilsyn i plejeboligenheder

Se tilsynsrapporten fra embedslægen på de enkelte plejeboligers hjemmesider
Sidst opdateret: 25.09.2016