Tilsynsenheden i Social, Sundhed & Omsorg

Tilsynsenheden i Social, Sundhed & Omsorg, varetager det kommunale lovpligtige generelle driftsorienterede tilsyn på voksenområdet.
Som supplement til de lovpligtige tilsyn, modtager tilsynsenheden også gerne udefrakommende henvendelser vedrørende forhold, som tilsynsenheden bør få kendskab til.

Tilsynsenheden i Viborg Kommune, er organisatorisk og ledelsesmæssigt placeret i Sekretariatet i Social, Sundhed & Omsorg. 

Tilsynsopgaven gennemføres som en kombination af dialog og observationer med henblik på, at indsamle de data, som er nødvendige for at indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på i tilbuddene kan afdækkes.  

Tilsynet planlægges og udføres ud fra de tre overordnede aspekter, kontrolaspektet, kvalitetssikringsaspektet samt lærings - og udviklingsaspektet. Tilsynet varetages i en vekselvirkning mellem disse tre aspekter og foregår i tæt samarbejde og dialog med det enkelte tilbud.

Kommunalt tilsyn på plejecentrene i Viborg Kommune

Du kan se tilsynsrapporterne for det kommunale tilsyn på plejecentrenes hjemmesider
Sidst opdateret: 03.03.2018