Optagelse på venteliste

Hvis du har ansøgt om en plejebolig, vil dine behov blive vurderet af en visitator. Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan godkendes til en plejebolig.
Når du er berettiget til en plejebolig optages du på venteliste.

Søger du bredt i Viborg Kommune, har du krav på tilbud om plejebolig indenfor 2 måneder. Du vil her blive tilbudt en af de boliger, der er ledige i den givne periode.

Hvis du ikke ønsker at søge bredt, men ønsker at bo i et bestemt område eller i et bestemt byggeri, må du derfor være indstillet på en længere ventetid.

Det er lovbestemt at tildelingen af en bolig sker efter behovskriterier. Det vil sige, at ventetiden kan være kortere eller længere alt efter ansøgerens helbredstilstand. Hvis f.eks. behovet for en plejebolig er stort, får ansøgeren hurtigt en bolig.

Hvis ansøgeren er på en midlertidig plads eller er sygehusindlagt og ikke kan udskrives til sin egen bolig, har ansøgeren højeste prioritet til en bolig.

Ønsker du at søge om at komme på venteliste til en plejebolig i en anden kommune, er dette en mulighed. Her skal både bopælskommunen og tilflytningskommunen godkende, at du er i målgruppen til at komme i betragtning til en plejebolig.

Der holdes boligmøder hver anden uge om fordeling af de ledige boliger.

Boligadministrationen kan kontaktes på hverdage kl. 9-12 for nærmere oplysning om venteliste:

  • Pleje-, eller demensbolig på tlf.: 8787 6114.
Sidst opdateret: 03.03.2020