Plejeboliger

Er du ikke i stand til at klare dig i din bolig, kan du søge om en plejebolig

Hvem kan visiteres til plejebolig?
Borgere - der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - har behov for omfattende hjælp eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Borgere, der har et plejebehov, som nødvendiggør omfattende pleje- og omsorgstilbud i døgnets 24 timer.

Hvad er formålet med indsatsen?
Boligen skal give mulighed for nærhed, tryghed og overskuelighed for borgeren. Boligen skal gøre det muligt, at borgeren kan modtage nødvendig pleje og omsorg døgnet igennem.

Du kan give samtykke til at dine pårørende eller andre må dele oplysninger med plejepersonalet omkring dit forløb, helbredsoplysninger eller andre forhold mens du opholder dig på pleje- og omsorgscentret. Plejepersonalet vil drøfte dette med dig i forbindelse med indflytningen.

Sidst opdateret: 26.06.2017