Friplejehjem

Har du behov for en pleje- eller demensbolig har du frit valg mellem friplejehjem og de kommunale Pleje- og Omsorgscentre.

Et friplejehjem ejes og drives ikke af en kommune, men typisk af en selvejende institution, med udgangspunkt i holdninger og værdier. En selvejende institution skal ikke tjene penge eller give overskud til en ejer.

Som ved tildeling af plads på et kommunalt Pleje- og Omsorgscentre, skal du visiteres til en plads på et friplejehjem. Vi laver altid en konkret og individuel vurdering af dig og din livssituation, når vi vurderer dit behov for hjælp.

Når du er visiteret til en plejebolig, kan du frit vælge mellem de kommunale Pleje- og Omsorgscentre og friplejehjemmene. Du har også mulighed for at søge til en anden kommune. Ønsker du dette, skal du henvende dig hos Visitation Sundhed & Omsorg.

Viborg Kommune kan visitere til Friplejehjemmene, men ikke har anvisnigsretten til boligerne på friplejehjemmet – Det er det enkelte friplejehjem som bestemmer hvilken borgere der skal have de ledige boliger på friplejehjemmet.

Det har ingen økonomiske konsekvenser for dig, om du vælger et kommunalt Pleje- og Omsorgscentre eller et friplejehjem. Nogle gange kan et friplejehjem dog tilbyde en lavere husleje og indskud - hvis friplejehjemmet eksempelvis er indrettet i eksisterende bygninger til formålet.

Oversigt over friplejehjem i Viborg kommune:

DSI Frederiks Friplejehjem
Trehusevej 1c
7470 Karup
Tlf.: 51 70 32 10

Friplejehjemmet Nordstjernen
Borrisvej 2, Sparkær
8800 Viborg
Tlf.: 96 51 46 40

Klejtrup Friplejehjem
Sandstræde 36 C, Klejtrup
9500 Hobro
Tlf.: 98 54 18 00

Friplejehjem Sct. Kjeldsgården
Asmild Dal 1
8800 Viborg
Tlf.: 87 27 37 00 / 28 40 37 54

Sidst opdateret: 06.02.2019