Tilsyn

Siden den 1. januar 2002 har der været et skærpet tilsyn med de sundhedsmæssige forhold i plejehjem og plejeboliger i kommunen, blandt andre fra embedslægeinstitutionen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere, der modtager kommunale serviceydelser.

Embedslægeinstitutionen aflægger årligt et uanmeldt tilsynsbesøg pr. plejeboligenhed.

Ud over de uanmeldte tilsynsbesøg fra embedslægeinstitutionen foretager kommunen selv mindst et årligt uanmeldt besøg i plejehjem/plejeboliger.

2008
Med ændring af sundhedsloven i 2008 blev det vedtaget, at Sundhedsstyrelsen kan undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ved tilsynet ikke findes fejl og mangler. I rapporten vil der være angivet om der udelades tilsyn det næste kalenderår. Der kan kun udelukkes et tilsyn ét år.

2010
Det er besluttet at de steder, der på grund af omstrukturering og fremover skal modtage en ny målgruppe, ikke skulle have uanmeldt kommunalt tilsyn i 2010. De steder der alligevel har haft, er på de afdelinger der fortsætter med samme målgruppe. På de nye afdelinger, der modtager den nye målgruppe, har der ikke været uanmeldt kommunalt tilsyn.

Se tilsynsrapporter vedr. demenspladserne på plejecentrene, hvor der er både pleje- og demensboliger her.

Sidst opdateret: 03.03.2020