Ledige ældreboliger

Viborg Kommune har en række ledige ældreboliger. Er du pensionist i Viborg kommune har du mulighed for af leje en af de ledige boliger.

Kontakt først visitatorerne i Visitation Sundhed og Omsorg på tlf. 8787 6100 mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9-12 og onsdage fra 13-14 for at høre om du er berettiget til en ældrebolig. Det har bl.a. betydning for størrelsen af din boligstøtte.

Er du ikke berettiget til en ældrebolig, kan du måske leje en af de ledige boliger på almindelige vilkår.

Boliger angivet med en * kan også lejes af ikke-pensionister.

Ønsker du at søge en ledig ældre- og handicapvenlig bolig skal du kontakte Boligadministrationen i Visitation Sundhed og Omsorg på tlf. 8787 6114 på hverdage mellem kl. 9 og 12.

Boligerne er som udgangspunkt 2-rums boliger medmindre andet er angivet.

Oversigt over de ledige boliger:

Løgstruphøje, Løgstrup, 
Parkvænget, Frederiks
Bytoften, Rødkærsbro*

Viborg Kommune kan ikke garantere, at de enkelte adresser er ledige på ansøgningstidspunktet. Kontakt visitationen for afklaring - 8787 6114

Der er løbende udskiftning af boligerne. Boligselskaberne råder også over et antal ældre- og handicapvenlige boliger - hvis du er interesseret i en sådan bolig, kan du kontakte:

Boligselskabet Sct. Jørgen på telefon 8792 5925
Boligselskabet Viborg på telefon 8662 1844

Såfremt du allerede har indsendt en ansøgning om ældrebolig og venter på visitering eller står på vores venteliste, så vil du høre fra os, når vi har et tilbud til dig i dit ønskede område.


Sidst opdateret: 03.04.2020