Ældreboliger

Viborg Kommune kan give boligtilbud til borgere, hvis den nuværende bolig ikke er hensigtsmæssig i forhold til borgerens funktionsniveau.

Ældreboligerne i Viborg Kommune er indrettet ældre- og handicapvenlige.

For at blive godkendt til en ældrebolig, skal du være ude af stand til eller have store vanskeligheder ved at klare dig i nuværende bolig.

Hvem kan visiteres til ældreboliger?
Borgere - der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne - har særligt behov for en bolig, der er egnet til pleje og brug af hjælpemidler.

Hvad er formålet med indsatsen?
At give borgeren mulighed for at blive længst muligt i en egnet bolig, som understøtter og sikrer, at borgeren kan fastholde færdigheder længst muligt i egen bolig.

Før du søger ældrebolig, skal du overveje følgende:

  • Ønsker du at blive i nuværende område af byen?
  • Betyder naboskab og kontakt til gamle bekendte meget?
  • Er du klar til at flytte nu, hvis du får et boligtilbud?

 

Her kan du se Viborg Kommunes ældreboliger: www.aeldreboliger.viborg.dk

 

Sidst opdateret: 06.09.2018