Træning og Genoptræning

Træningstilbud fra Viborg Kommune:

I Viborg Kommune har du mulighed for træning ved fysioterapeut indenfor styrketræning og kondition OG træning ved ergoterapeut i styrket koncentration og mestring af det daglige liv. Træningen tilbydes efter lægehenvisning, Visitation sundhed og omsorg.

Genoptræning og vedligeholdelse af almindelige daglige færdigheder, f.eks.

  • personlig hygiejne
  • påklædning
  • madlavning
  • tøjvask
  • rengøring
  • samt færden i og uden for hjemmet

Genoptræning og træning til vedligeholdelse af kognitive* og intellektuelle funktioner, f.eks.

  • støtte til strukturering af hverdagen
  • støtte til træning af kommunikation
  • støtte til nedsat hukommelse og koncentration

*Kognition eller vores "kognitive funktioner" handler blandt andet om vores indlæring, opfattelse, og forståelse af hvad vi oplever i vores hverdag. Læs mere om Kognitive vanskeligheder ved f.eks. depression på Depressions Foreningens side.

Der tilbydes træning og vedligeholdelse af fysiske funktioner og færdigheder som:

styrke
udholdenhed
bevægelighed
balance
kondition
Instruktion og vejledning i programmer til selvtræning

Hvor foregår træningen?
Træningen foregår på lokalcentrene i hold eller individuelt. I særlige tilfælde kan træningen også foregå individuelt i dit eget hjem eller under et midlertidigt ophold.

Hvem udfører træningen?
Træningen gives af autoriserede ergo- og fysioterapeuter fra Viborg Kommune. Der kan dog være den mulighed, at det er andet sundhedspersonale, der møder op.

Information om tilbuddene og specialprogram kan fås ved henvendelse til Visitatorerne i de forskellige driftsenhederne:

Sidst opdateret: 10.11.2015