Ledsagerordning

Ældre par på bænk

Viborg Kommune har med midler fra værdighedsmilliarden etableret en ledsagerordning for borgere +67 år. Ordningen giver de borgere, der visiteres til ordningen, ret til 8 timers ledsagelse om måneden.

Formålet med ledsagelse er at medvirke til integration i samfundet af borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, ved at give borgerne mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter.

Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på, at undgå isolation i hjemmet og øge mulighederne for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse hos borgere med handicap, der ikke kan færdes uden for hjemmet alene grundet varigt nedsat fysiske eller psykiske funktionsevne.

Ordningen kan anvendes til aktiviteter uden for hjemmet fx ledsagelse til sociale eller kulturelle aktiviteter. Ordningen fungerer som et forsøg i en periode, hvorefter forsøget evalueres med henblik på afklaring af om ordningen skal fortsætte.

For yderligere info kontakt:

Visitation Sundhed og Omsorg
Tlf.: 8787 6100
Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09:00 - 12:00 og onsdage fra 13:00 - 14:00

 

Sidst opdateret: 06.02.2019