Genoptræning

I Viborg Kommune har du mulighed for træning ved både fysioterapeut og ergoterapeut. Træningen tilbydes efter lægehenvisning, Visitation sundhed og omsorg.

Genoptræning og vedligeholdelse af almindelige daglige færdigheder

 • Personlig hygiejne
 • Påklædning
 • Madlavning
 • Tøjvask
 • Rengøring
 • Færden i og uden for hjemmet

Genoptræning og træning til vedligeholdelse af kognitive* og intellektuelle funktioner

 • Støtte til strukturering af hverdagen
 • Støtte til træning af kommunikation
 • Støtte til nedsat hukommelse og koncentration

*Kognition eller vores "kognitive funktioner" handler blandt andet om vores indlæring, opfattelse, og forståelse af hvad vi oplever i vores hverdag. Læs mere om Kognitive vanskeligheder ved f.eks. depression på Depressions Foreningens side.

Der tilbydes træning og vedligeholdelse af fysiske funktioner og færdigheder

 • Styrke
 • Udholdenhed
 • Bevægelighed
 • Balance
 • Kondition
 • Instruktion og vejledning i programmer til selvtræning

Hvor foregår træningen?

Træningen foregår på lokalcentrene i hold eller individuelt. I særlige tilfælde kan træningen også foregå individuelt i dit eget hjem eller under et midlertidigt ophold.

Hvem udfører træningen?

Træningen gives af autoriserede ergo- og fysioterapeuter fra Viborg Kommune. Der kan dog være den mulighed, at det er andet sundhedspersonale, der møder op.

Sidst opdateret: 17.03.2020