Bruger og Pårørende Råd

Bruger og pårørende råd

Rådene repræsenterer beboernes og de pårørendes interesser. De er et forum for dialog mellem brugere, pårørende og kommunen om tilrettelæggelse af hverdagen, for de beboere i lejeboligerne/centrene, der modtager kommunale serviceydelser.

Formål og opgaver
Det overordnede formål er at styrke dialogen mellem brugere/pårørende og kommunen. Målgruppen er de ældre, der modtager kommunale serviceydelser, og som bor på/i plejehjem, plejeboliger eller lignende boliger, hvortil der er visitation, fast døgnvagt og adgang til fællesarealer.

Socialudvalget holder et årligt møde med repræsentanter fra bruger-/pårørenderådene.

De konkrete opgaver
Rådene høres om de udarbejdede tilsynsrapporter fra kommunen og fra embedslægen.
Rådene inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for
  • Den daglige pleje og omsorgsindsats
  • Kostplaner
  • Arbejdsrutiner
  • Aktiviteter, samvær m.v.

Rådene kan ikke behandle spørgsmål, hvor der indgår personlige og/eller personfølsomme oplysninger eller materiale.

Sammensætning
Rådene sammensættes efter antal boliger i boenheden:
  • Under 30 boliger giver et råd på 5 medlemmer - hvoraf 3 er valgt blandt brugere og pårørende
  • Mellem 30 og 59 boliger giver et råd på 6 medlemmer - hvoraf 4 er valgt blandt brugere og pårørende
  • Over 60 boliger giver et råd på 7 medlemmer - hvoraf 5 er valgt blandt brugere og pårørende
Hvert medlem har 1 suppleant.

Sammensætningen kan etableres efter følgende mønster:
  • Efter boenhedens størrelse vælges 3, 4 eller 5 brugere eller pårørende (max 1 bruger og 1 pårørende pr. familie)
  • Distriktslederen i distriktet
  • 1 medlem valgt af personalet i boenheden/centeret

Kontakt Pleje- og Omsorgscenteret for at få yderlige oplysninger om bruger-/pårørenderådet.
Sidst opdateret: 27.06.2017