Frivillige

Frivillig

Som frivillig har du måske tid til at gå en tur med en beboer på et Pleje- og Omsorgscentre, tage et spil kort, spille til en sang eller bare være i et hjem, mens en ægtefælle går ud og køber ind.

Det kræver ingen særlige faglige forudsætninger at være frivillig.

Som frivillig kan du også være organiseret i en forening. Det kan godt være en fordel at have andre frivillige at støtte sig til og hente inspiration hos.

Frivillig indsats
 • bygger på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med det faste personale og andre frivillige
 • man yder en meningsfyldt indsats til gavn for andre mennesker
 • man bruger sine evner og interesser til glæde for andre

Eksempler på opgaver

 • Praktisk hjælper (Dække bord - afrydde - køre en kørestol - giv en støttende hånd til gangbesværede - deltage i aktiviteter, o.m.a.)
 • Planlægge og afholde arrangementer
 • Indgå i en interessegruppe (Sang - musik - håndarbejde - højtlæsning - dans - bevægelse - håndværk - kort og andre spil - studiegruppe - fisketure). Kun fantasien sætter grænser for udfoldelserne.
 • Lede en interessegruppe

At være frivillig

 • skaber livsglæde
 • skaber nye bekendtskaber
 • giver gode oplevelser
 • er en udgiftsneutral hobby

I forhold til dig som frivillig vil den personaleansvarlige

 • være kontaktperson til de frivillige og til andre samarbejdspartnere
 • tilbyde aktiviteter i samarbejde med borgeren og dennes netværk
 • igangsætte aktiviteter efter brugernes interesser
 • have administrative opgaver
 • indkalde til møde med de frivillige, for en gensidig information og for at fremme et inspirerende samarbejde

Hvis du vil være frivillig i Aktivitet & Udvikling, se nærmere her.                

       

Sidst opdateret: 28.02.2020