Demens

Aflastning bevilges af Visitation Sundhed og Omsorg.

Som pårørende kan du søge om aflastende dagtilbud en eller flere gange om ugen, ligesom du kan søge om midlertidigt døgnophold.

Der findes visiteret dagtilbud på Æblegården, Kildevænget 26 i Viborg og på Højvangen i Ørum

Kontakt:
Aflastende dagtilbud og oplysninger om pris, venteliste m.v.:
Visitation Sundhed og Omsorg
Telefon: 8787 6100
Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9-12 og onsdag fra 13-14

Midlertidigt ophold:
Visitation Sundhed og Omsorg
Telefon: 8787 6160
Telefontid: Mandag, tirsdag,torsdag og fredag kl. 9.00 - 14.30 samt onsdag kl. 12.30 - 14.30

Aktivitet & Udvikling

Sidst opdateret: 23.09.2020