Aflastningstilbud

Som pårørende kan du søge om aflastende dagtilbud, afløsning i hjemmet eller om midlertidigt døgnophold for din ægtefælle/samlever. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Aflastning

Som pårørende kan du søge om aflastende dagtilbud en eller flere gange om ugen, ligesom du kan søge om midlertidigt døgnophold. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.

Der kan også være tale om hjælp i hjemmet, hvor du som plejer afløses af en anden.

Ved aflastning kan patienten fx få tilbud om midlertidigt dag-, nat- eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig.

Det er kommunen, Visitation Sundhed og Omsorg, der efter en konkret, individuel vurdering af behovet træffer afgørelse om aflastning eller afløsning.

Kommunen kan også, hvis du selv har behov for det, tilbyde dig et midlertidigt ophold i en almen plejebolig eller i en plejehjemsplads.

Der findes visiteret dagtilbud på Æblegården, Kildevænget 26 i Viborg og på Højvangen i Ørum

Aflastende dagtilbud og oplysninger om pris, venteliste m.v. samt midlertidigt ophold:
Visitation Sundhed og Omsorg
Telefon: 87 87 61 00
Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9-12 og onsdag fra 13-14

Bisidder

  • bisidder 160x90

    Når du skal til møde med en sagsbehandler i kommunen har du ret til at have en bisidder eller partsrepræsentant med. Læs mere her

Aktivitet & Udvikling

Sidst opdateret: 22.06.2018