Social snyd - erhverv

Hvad skal du og din virksomhed være opmærksom på?

· at kommunen skal orienteres, hvis du som selvstændig erhvervsdrivende har genoptaget arbejdet efter en sygemelding

· at de angivne sygeperioder er korrekte, når du søger om sygedagpengerefusion til dig selv eller dine ansatte

· at ansatte (fra udlandet) skal have et registreringsbevis (arbejdstilladelse), inden de starter i jobbet, se www.nyidanmark.dk for yderligere information

· at løn og lønsedler er korrekte, herunder indberettet til E-indkomstregistret, se www.skat.dk for yderligere information

· at regnskabsmæssige krav overholdes

· at ansatte ikke uretmæssigt modtager offentlig forsørgerydelse

Hvis du er i tvivl, så er Kommunen selvfølgelig behjælpelig med at afklare dine tvivlsspørgsmål 

 

Hvad kan der ske, når kontrolgruppen undersøger en sag ?

Viborg Kommune kan:

· foretage uanmeldt virksomhedskontrol

· pålægge virksomheden at føre logbog

· udveksle oplysninger med Skat og Politi

· hyre en ekstern revisor på skatteyders regning

· kræve tilbagebetaling af sociale ydelser, som den pågældende ikke har været berettiget til

· beslutte at melde sagen til politiet

 

Hvis du har mistanke om noget?

kan du anmelde anonymt nederst på siden.

Hvis du sender en anmeldelse, skal du vide, at du ikke er part i sagen og derfor ikke, ifølge forvaltningsloven, kan få at vide, hvad der sker videre i sagen.

Sidst opdateret: 20.12.2013