Social snyd - borger

Viborg Kommune har fokus på at forhindre uretmæssigt udbetaling af offentlige ydelser og du kan her læse hvad du skal gøre hvis du er i tvivl eller vil anmelde social snyd

 

Hvad skal du gøre?
Du har pligt til at kontakte kommunen eller Udbetaling Danmark, hvis du er i tvivl om du har ret til de ydelser, du modtager. Det er nemlig kun dig selv, der reelt kan vide om dine forhold er blevet ændret.

Det er vigtigt, at der gives besked om ændringer i dine personlige forhold.
Det kan f.eks. være din adresse til folkeregistret, som skal være den adresse, hvor du rent faktisk opholder dig, eller det kan være ændringer i dine økonomiske forhold.

Husk altid - Er du i tvivl, så er Kommunen eller Udbetaling Danmark selvfølgelig behjælpelig med at afklare din situation og svare på spørgsmål.

Hvornår er du reelt enlig?
Hovedreglen er, at du betragtes som værende reelt enlig, når du ikke lever i et ægteskab eller i et ægteskabslignende forhold.

Ægteskabslignende forhold er for eksempel:
• Samliv på trods af forskellige adresser
• Når parterne har samme bopæl
• Når man har fælles/sammenblandet økonomi
• Når parterne yder kontante bidrag til den fælles husførelse
• Når parterne bidrager til den fælles praktiske husførelse
• Når man helt eller delvis forsørges af den anden part

Social og integrationsministeriet har lavet 2 vejledninger.

Læs mere her, hvis du modtager børnetilskud eller økonomisk friplads som enlig forsørger.

Læs mere her, hvis du modtager pension som enlig forsørger.

Hvornår skal du give oplysninger til kommunen eller Udbetaling Danmark?
Som borger i Viborg Kommune har du pligt til at opgive korrekte oplysninger til folkeregistret og som modtager af offentlige ydelser har du ligeledes oplysningspligt. Det gælder alle sociale ydelser – men vær særligt opmærksom på følgende:

Kontanthjælp
• Ved ændringer i husstandens sammensætning
• Ved ændringer i samlivsforhold
• Ved ændringer i økonomiske forhold
• Ved ændringer i formueforhold – f.eks. arv
• Ved ændringer i arbejdsforhold

Sygedagpenge
• Ved raskmelding eller genoptagelse af arbejdet
• Ved delvis genoptagelse af arbejdet

Økonomisk friplads
• Ved ændringer i husstandens sammensætning
• Ved ændringer i husstandens indkomst

Tag kontakt til kommunen, hvis du er i tvivl i forhold til nogle af de ydelser.

Førtidspension eller folkepension
• Ved ændringer i samlivsforhold
• Ved ændringer i indkomst
• Ved ændringer i formueforhold – f.eks. arv

Boligsikring eller boligydelse
• Ved ændringer i indkomst – og formueforhold i husstanden – husk også børns indtægt
• Ved ændringer i udgiften til boligen
• Ved ændringer i husstandens sammensætning

Børnetilskud
• Hvis du bliver enlig, eller ikke længere er enlig
• Hvis barnet ikke længere bor hos dig
• Hvis du begynder at modtage pension (førtidspension efter gl. regler eller folkepension)
• Hvis du modtager særligt børnetilskud og der sker ændringer i dine indkomstforhold

Underholdsbidrag
• Hvis du modtager bidrag og flytter sammen med bidragspligtig
• Hvis du modtager bidrag og barnet ikke længere bor hos dig
• Hvis du betaler bidrag og begynder at modtage folkepension
• Hvis du betaler bidrag og begynder at modtage kontanthjælp
• Hvis Statsforvaltningen ændrer din bidragsafgørelse

Her skal du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er i tvivl.

Hvad kan der ske, hvis du ikke overholder din oplysningspligt?

Viborg Kommune eller Udbetaling Danmark kan stoppe udbetalingen af sociale ydelser i henhold til gældende regler
Viborg Kommune eller Udbetaling Danmark kan kræve tilbagebetaling af sociale ydelser, som du ikke har været berettiget til
Viborg Kommune eller udbetaling Danmark kan beslutte at melde sagen til politiet

Har du mistanke om socialt snyd?

Hvis du har mistanke om socialt snyd, kan du vælge at kontakte Kommunens kontrolgruppe. Dette kan ske på flere måder.

Du har mulighed for at anmelde anonymt nederst på siden  - men du kan også sende et brev eller ringe direkte til Kontrolgruppen. Og du skal vide at vi tager ALLE henvendelser alvorligt og undersøger dem grundigt.

Dette skal du huske, hvis du gerne vil være anonym:

  • Det er meget vigtigt at du ikke skriver noget, som afslører hvem du er.
  • Hvis du vælger at ringe til os, skal du ikke oplyse dit navn og dit telefonnummer må ikke være synligt.
  • Du skal ikke møde personligt op på rådhuset for at fortælle os om din mistanke.

Hvis du vælger at lave en anmeldelse, skal du vide at du ikke er part i sagen. Det betyder at du ikke ifølge forvaltningsloven kan få at vide, hvad der sker videre i sagen. Dette gælder også, selvom du vælger at stå frem med dit navn på anmeldelsen.

Vær meget opmærksom på at uberettigede anmeldelser er til gene for både anmeldte og myndighederne. Det er derfor vigtigt at du kun anmelder troværdige og reelle oplysninger.

Kontaktoplysninger:

Kontrolgruppen:

Viborg Kommune
Borgerservice
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Tlf.: 87 87 87 37 og 87 87 87 38 og 87 87 87 39
E-mail: bs-kontrolgruppen@viborg.dk

Helhedsorienteret kontrol:

Udbetaling Danmark
Kongens vænge 8
3400 Hillerød

Tlf.: 70 12 80 66

 

Sidst opdateret: 26.02.2019