Social snyd

Viborg Kommune har fokus på at forhindre uretmæssigt udbetaling af offentlige ydelser

Arbejdet kaldes helhedsorienteret sagsbehandling, da det går på tværs af kommunens forvaltninger og afdelinger. En kontrolgruppe forestår arbejdet, og ud over at samarbejde på tværs i Kommunen samarbejdes med politi, SKAT m.fl.

Kontrolgruppens arbejde består i at håndhæve loven gennem:

• forebyggelse af socialt snyd

• stop af socialt snyd så tidligt som muligt

• sikring af at borgerne er berettigede til de ydelser, som de får, hverken mere eller mindre

Ofte skyldes misbrug af offentlige ydelser, at modtageren ikke er klar over eller opmærksom på, hvilke oplysninger man har pligt til at give kommunen. Denne information er derfor tænkt som en hjælp.

 

 

Sidst opdateret: 26.02.2019