Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Fra Viborg Kommune afholder to gange om året en grundlovsceremoni.

Næste ceremoni afholdes d. 8. september 2020.

Relevante deltagere modtager en invitation direkte i deres E-boks.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

• opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

• pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

• pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'

Yderligere information
Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder, Torben S. Hansen på tlf. 41 71 90 26.


Sidst opdateret: 19.06.2020