Læs om afdragsordning, rykker og gebyr

Undgå rykker og gebyrer - kontakt os hvis du ikke kan betale din regning til tiden.

Har du fået en regning fra Viborg Kommune, har du mulighed for at få en afdragsordning. Ring til os inden betalingsfristen og få fastsat de månedlige afdrag ud fra din indtægt. Afdragsordning kan indgås på de fleste krav, dog ikke ejendomsskat og børnepasning.

Når du har indgået en afdragsordning:

  • Vil du løbende få tilsendt girokort på det aftalte beløb.
  • Kan du tilmelde girokortet til PBS.
  • Skal du være opmærksom på, at der kan løbe renter på kravet.
  • Vil der stadig ske modregning i overskydende skat.
  • Vil der blive sendt en aftalerykker, hvis aftalen ikke overholdes.
  • Oversendes restancen til Skat uden yderligere varsel, hvis betalingen fortsat ikke sker.

Rykker og gebyr:

Betaler du ikke rettidigt, sender vi en rykker på beløbet. Rykkere pålægges et rykkergebyr på op til 250 kr. Betaling efter sidste rettidige betalingsdag medfører eventuelt krav om indbetaling af renter. Renter beregnes fra forfaldsdagen og for hver påbegyndt måned indtil betaling sker.

Ved for sen betaling af ejendomsskat beregnes renter efter sidste rettidige betalingsdag. For 2019 beregnes renten med 0,4 % for hver påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen. 

Restancer vil blive modregnet i en eventuel overskydende skat.

Log ind med dit NemId og se, hvad du skylder til Viborg Kommune.

Sidst opdateret: 13.12.2018