Tilslutning til kloak

Her kan du læse om forskellige kloakeringsløsninger

Separat- og fælleskloakering
Et område kan enten være fælleskloakeret eller separatkloakeret. Ved fælleskloakering løber både spildevand og regnvand i den samme ledning, og det hele ledes til renseanlæg. Ved separatkloakering løber spildevand og regnvand i hver sin ledning, og kun spildevandet ledes til renseanlæg, mens regnvand ledes til et vandområde eller nedsives.

Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som ejes, drives og vedligeholdes af Energi Viborg A/S. Spørgsmål om det praktiske i forbindelse med tilslutning af nye boliger i byerne kan med fordel stilles direkte til spildevandsafdelingen hos Energi Viborg, som kan kontaktes på spildevand@energiviborg.dk eller tlf. 8929 2800.

Ejendomme udenfor kloakopland - "på landet"
Ejendomme, der ligger udenfor et kloakopland, som vist i spildevandsplanens kort, har i nogle tilfælde mulighed for at blive tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg. Det kræver, at tilslutningen er teknisk mulig, og at der forinden kan opnås en tilslutningstilladelse hos kommunen. En ansøgning om tilslutningstilladelse skal indeholde en beskrivelse, en forhåndsaccept fra Energi Viborg, en tegning af projektet, samt evt. en naboaccept, hvis projektet berører disse. 

Grundejeren skal selv sørge for udgifterne til tilslutningen. Efter tilslutningen betales vandafledningsbidrag i henhold til takstbladet, og ejendommen optages som privat spildevandskloakeret.

Takstblad

Sidst opdateret: 08.03.2019