Tilslutning til kloak

Her kan du læse om forskellige kloakeringsløsninger

Seperat- og fælleskloakering
Et område kan enten være fælleskloakeret eller separatkloakeret. I fælleskloakering løber både spildevand og regnvand i den samme ledning, og det hele ledes til renseanlæg. I separatkloakering løber spildevand og regnvand i hver sin ledning, og kun spildevandet ledes til renseanlæg, mens regnvand ledes til et vandområde eller nedsives.

Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som ejes, drives og vedligeholdes af Energi Viborg A/S.

Ejendomme udenfor godkendt kloakopland
Ejendomme, der ligger udenfor et godkendt kloakopland, har i nogle tilfælde mulighed for at blive tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg. Det kræver, at tilslutningen er teknisk mulig, og at der forinden indgås aftale mellem grundejer og kommunen om tilslutningen. Grundejeren skal selv sørge for udgifterne til tilslutningen. Efter tilslutningen betales vandafledningsbidrag i henhold til takstbladet.

 

Takstblad

Sidst opdateret: 11.01.2018