Håndtering af spildevand

Det er vigtigt at spildevand håndteres korrekt, der skal desuden altid søges tilladelse til at opføre nedsivningsanlæg

Information om nedsivningsanlæg
I områder uden kloakering skal der søges tilladelse til at lave et anlæg til nedsivning af spildevand. Tilladelsen søges hos kommunen. Lovgrundlaget findes i Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Afstande fra nedsivningsanlæg til anlæg der indvinder vand

  • 300 meter for vandværker med mere ned 10 brugere. Mindre end 300 meter, hvis indvindingen har færre brugere eller vandet ikke er drikkevand.
  • 75 meter, hvis der ikke er risiko for at forurene på grund af jord- og grundvandsforhold.
  • Afstand til søer, vandløb og dæmninger - Mindst 25 meter.

Placering af bund
Bunden af nedsivningsanlægget skal så vidt muligt placeres mere end 2,5 meter over højeste grundvandsstand. Dette sikrer tilstrækkelig rensning af spildevand. Som minimum skal der være 1 meter.

Aftal pejling af vandstanden med din kloakmester.

Jordbundsforhold
Nedsivningsanlæggets størrelse afhænger af jordbunden. Jorden undersøges ved sigteanalyse af to jordprøver og eventuelt en hydrometeranalyse. Din kloakmester vil sørge for undersøgelse af jordens egnethed.

Ansøgningsskemaer
Hvis du ønsker at ændre dit spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på spildevandsanlægget (ombygning, tilbygning, større tilledning m.v.), kræver det en ny spildevandstilladelse. Dette gælder selvfølgelig også ved nyetablering.

Herunder kan du finde links til ansøgningsskemaer, som du kan printe ud og udfylde.

Vedlæg et kort
Til ansøgningen vedlægges et kort, hvorpå spildevandsanlægget er indtegnet. Hvis du ikke allerede har et kort, kan du kopiere et kort til f.eks. Word fra Viborg kommunes kortguide eller Miljøportalens arealinfo.

Husk færdigmelding
Når spildevandsanlægget er færdigt, skal din autoriserede kloakmester færdigmelde anlægget. Dette fremgår også som et vilkår i tilladelsen. Når anlægget er færdigmeldt, vil en eventuel ændring af spildevandsafgiften blive registreret.

Det er vigtigt, at der bliver indsendt et oversigtskort med placering af f.eks. tank og nedsivningsanlæg sammen med færdigmeldingen.

Få mere information om nedsivningsanlæg

Information om nedsivningsanlæg

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Sidst opdateret: 11.01.2018