Separatkloakering

Spildevand og regnvand løber i hver sin ledning

Krav om separatkloakering for bestemte områder

Har du fået påbud om separatkloakering og er i tvivl om hvad du skal gøre? Se vores video nedenfor.

Gennem Spildevandsplan 2019 med tilhørende tillæg er det besluttet, at enkelte fælleskloakerede områder skal omlægges til separatkloak. For spørgsmål om hvilke områder, der er omfattet, henvises til "Omlægning fra fælles- til separatkloak", hvor du også finder et kort over fælleskloakken i Viborg Kommune.

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak, skal du som grundejer sørge for, at kloakken bliver omlagt på din egen grund. Ændringer af kloak på din grund skal udføres af autoriseret kloakmester; andet anlægsarbejde må du gerne selv stå for. Efter omlægningen er det kun dit husspildevand, som må afledes til spildevandssystemet, mens tag- og overfladevandet skal afledes til regnvandssystemet eller nedsives inde på grunden.

Nedsivning

Læs mere om nedsivningsmuligheder og ansøgningsblanketter for disse her.  Efter omlægningen af kloakken skal du sende en færdigmelding til kommunen, underskrevet af autoriseret kloakmester (blanket findes her). Har du selv udført arbejde i forbindelse med nedsivning af regnvand (såsom etablering af faskine), skal du sende os en mail på naturogvand@viborg.dk, hvori du bekræfter dette. Du må meget gerne vedlægge tegning.

Kloaktegninger

Mangler du plantegning med kloakkens placering på din grund? Du kan prøve at søge i byggesagsarkivet. Her kan du se hvilke dokumenter, kommunen har for din grund.

Dispensation for kælderskakt 

Har du en kælderskakt eller en lyskasse med afløb på din grund, så er der mulighed for fortsat at have denne forbundet til spildevandskloakken, hvis du søger om dispensation. Kravene til skakten er, at denne skal være helt eller delvist overdækket, samt have en opkant rundt om skakten. Ansøgninger om dispensation skal sendes til naturogvand@viborg.dk og vedhæftes billeder af skakten, som tydeligt viser, at kravene er opfyldte.

Flere spørgsmål? 

Kan du ikke finde svar under "Omlægning fra fælles- til separatkloak", eller er du i tvivl om forholdene for dit område, så er du velkommen til at kontakte os.


 

Påbud om separatkloakering

Påbud om separatkloakering

Du er ved at afspille en video på YouTube. Det vil placere en cookie på din computer/telefon/tablet.

Sidst opdateret: 03.05.2019