Separatkloakering

Rist i vej

Spildevand og regnvand løber i hver sin ledning.

Gennem Spildevandsplanen er det besluttet, at enkelte fælleskloakerede områder skal omlægges til separatkloak i kommende planperiode (2014-2018)

I forbindelse med omlægningen, skal du som grundejer sørge for, at kloakken bliver omlagt på din egen grund. Ændringer af kloak på din grund skal udføres af autoriseret kloakmester; andet anlægsarbejde må du gerne selv stå for. Efter omlægningen er det kun dit husspildevand, som må afledes til spildevandssystemet, mens tag- og overfladevandet skal afledes til regnvandssystemet eller nedsives inde på grunden.

Nedsivning

Læs mere om nedsivningsmuligheder og ansøgningsblanketter for disse her.  Efter omlægningen af kloakken skal du sende en færdigmelding til kommunen, underskrevet af autoriseret kloakmester (blanket findes her). Har du selv udført arbejde i forbindelse med nedsivning af regnvand (så som anlæggelse af faskine), skal du sende os en mail på naturogvand@viborg.dk, hvori du bekræfter dette. Du må meget gerne vedlægge tegning.

Kloaktegninger

Mangler du plantegning med kloakplaceringer for din grund? Du kan prøve at søge i byggesagsarkivet. Her kan du se hvilke dokumenter kommunen har for din grund.

Dispensation for kælderskakt 

Har du en kælderskakt eller en lyskasse med afløb på din grund, så er der mulighed for fortsat at have denne forbundet til spildevandskloakken, hvis du søger om dispensation. Kravene til skakten er, at denne skal være helt eller delvist overdækket, samt have en opkant rundt om skakten. Ansøgninger om dispensation skal sendes til naturogvand@viborg.dk og vedhæftes billeder af skakten, som tydeligt viser, at kravene er opfyldte.

Flere spørgsmål? 

Har du flere spørgsmål, eller er du i tvivl om dit område skal omlægges, så læs mere her Spørgsmål og svar om Spildevandsplan 2014-2018 


 

 

 

Sidst opdateret: 11.01.2018