Brug af regnvand fra tage til WC-skyl og tøjvask

I Danmark er det tilladt at bruge regnvand fra tage til WC-skyl og tøjvask i boliger og boliglignende byggeri.
Regnvand fra tage opsamles i en beholder, hvorfra det pumpes i et separat ledningssystem til WC og vaskemaskine.
Anlæggene skal udføres af autoriserede mestre, og etableres efter retningslinjerne i Rørcenteranvisning 003, Brug af regnvand til WC-skyl og vaskemaskiner i boliger.

Fordele:

  • Erstatter brug af drikkevand
  • Kalkfrit vand mindsker sæbeforbrug ved vask

Ulemper:

  • Kræver installation af bimåler til beregning af vandafledning eller spildevandsafgift 
  • Må ikke installeres af private
  • Kræver en del vedligeholdelse
  • Må kun anvendes i boliger og i boliglignende byggeri 

Vedligeholdelse:

  • Sandfang, filtre og lagertank inspiceres og renses min. 1 gang/år
  • Pumpeanlæg og automatik kontrolleres min. 1 gang/år
Sidst opdateret: 04.05.2019