Faskine

Det kræver et vist forarbejde at anlægge en faskine, der er både fordele og ulemper. Dette kan du læse mere om nedenfor.

Faskine
En faskine opsamler regnvandet fra taget og leder det direkte ned i jorden.
Der findes flere forskellige typer af faskiner. I dag er det meget almindeligt at bruge regnvandskassetter af plastik, der graves ned i jorden.
Denne konstruktion hjælper nedsivningen i jorden på vej og mindsker fugt ved ikke at lede al vandet ud det samme sted i jorden på én gang. Faskiner fås i forskellige størrelser, og der udvikles løbende på design og effektivitet. Faskinen kommer bedst til at fungere hvis den er smal og lang.

Faskine-løsning
En faskine-løsning består af et sandfang og en faskine, samt et rør, der forbinder dem. Derudover skal faskinen dækkes med en dug, der hindrer at overdækkende jord falder ned i kassetterne.
Sandfanget opsamler grus og småting, der kan komme med regnvandet fra tagfladerne. Et sandfang skal tømmes med jævne mellemrum alt efter størrelse.

Anlægning af faskine
Det kræver ikke en autoriseret kloakmester at anlægge en faskine. Du må altså selv udføre anlægsarbejdet.

Hvis du ønsker at etablere en faskine, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema

Hvis dit eksisterende regn-afløb ender i kloaknettet, skal en autoriseret kloakmester frakoble dig nettet. Dette skal meddeles til kommunen.

Faskiner kan købes i de fleste byggemarkeder og på nettet. Her kan du desuden finde yderligere information om typer og dimensionering.

Dimensionering
Når man bygger en faskine, er det vigtigt, at den bliver dimensioneret, så den passer til den vandmængde, der tilføres fra tagarealet.

De steder, hvor der er sand eller grus i jorden bortledes regnvandet hurtigt, fordi det løber let igennem sand og grus. Derimod vil områder med meget lerholdig jord være mindre egnede, alt efter lerindholdet i jorden.

Det er vigtigt at læse og anvende producentens anvisninger.
En god tommelfingerregel er, at der går 30 m2 regnareal (fx tag) pr. 1 m3 faskine.

Det kan være en fordel at lave en simpel infiltrationstest, hvis du er i tvivl om, hvor hurtigt vandet er om at komme væk.

 

Afstandskrav

Fra faskinen skal der være mindst:

 

 

Vejledende

afstandskrav

 

Vejledende afstandskrav

ved minimal risiko*

 

Beboelseshus med/uden kælder

 

5 m

 

2 m*

 

Hus uden beboelse med kælder

 

5 m

 

2 m*

 

Hus uden beboelse uden kælder

 

2 m

 

1 m*

 

Skel

 

2 m

 

1 m**

 

Drikkevandsboringer

 

25 m

 

 

 

Å, sø

 

25  m

 

 

 

* hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der, på et eksisterende hus, er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt
** hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget

 

Fordele og ulemper ved en faskine

Fordele:
· Den fylder ikke noget på jordoverfladen
· Den er let at bygge og vedligeholde
· Kan bruges i eksisterende bebyggelse

Ulemper:
· Ejer er selv ansvarlig for driften af faskinen, eks. rensning af sandfang
· Der kan være en nedsat funktion i lange våde perioder
· Ikke alle jordtyper egner sig til nedsivning i faskine, fx tæt lerjord.

Sidst opdateret: 04.05.2019