Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder til udførelse af kloakarbejde ved private borgere

Kloakering og forbedret spildevandsrensning er som regel ensbetydende med væsentlige udgifter for grundejeren. Udover bank- eller realkreditlån findes der også følgende låne- og finansieringsmuligheder, som kan gøre det lettere for grundejer at få råd til at få kloakarbejde udført.

Lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld)

Hvis du har fået påbud om, at din ejendom skal tilsluttes offentlig kloak, så er der mulighed for, at kommunen yder lån til betaling af ejendomsskatter m.v. (ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter).

Du kan her se hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at kunne få dette lån.

Håndværkerfradrag i 2018-2019

Det såkaldte håndværkerfradrag fortsætter i 2019. Listen, over det du kan få fradrag for, omfatter bl.a. installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirenseanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Læs mere på hjemmesiden Haandvaerkerfradrag.dk.
Link til Skat.dk.

Påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak

Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak, kan du søge kommunen om dispensation for tidsfristen og søge om en afdragsordning. Læs mere om ordningen her.

Sidst opdateret: 20.11.2019