Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder til udførelse af kloakarbejde ved private borgere

Kloakering og forbedret spildevandsrensning er som regel ensbetydende med væsentlige udgifter for grundejeren. Udover bank- eller realkreditlån findes der også følgende låne- og finansieringsmuligheder, som kan gøre det lettere for grundejer at få råd til at få kloakarbejde udført.

Lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld)
Der er mulighed for, at kommunen yder lån til betaling af ejendomsskatter m.v. (ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter). Du kan her se hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at kunne få dette lån.

Håndværkerfradrag i 2016-2017 – ”BoligJobordningen”
BoligJobordningen eller det såkaldte håndværkerfradrag fortsætter i 2016 og 2017, men med en grønnere profil end hidtil. Regeringens BoligJobordning gør det muligt for dig at få fradrag for lønomkostninger til f.eks. energirenovering og klimasikring, herunder kloakarbejde på egen grund.

Listen, over det du kan få fradrag for, omfatter bl.a. følgende inden for klimasikring og kloak:

 • Udskiftning af faste belægninger med vandgennemtrængelige (permeable) belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

Læs mere på hjemmesiden Haandvaerkerfradrag.dk.
Link til Skat.dk.

Påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak

Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak, kan du søge kommunen om dispensation for tidsfristen og søge om en afdragsordning. Læs mere om ordningen her

 

Sidst opdateret: 08.03.2019