Annoncer og afgørelser

Aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Udledningstilladelse til udløb REC41-01 til Afløb fra Sparkær 

Afgørelsen er offentliggjort den 19. september 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________

Afgørelse om ikke-miljøvurdering (VVM) til udledningstilladelse til Afløb fra Sparkær

Afgørelsen er offentliggjort den 18. september 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________

Revideret nedsivningstilladelse til vaskevand på Palstrupvej 25, Rødkærsbro 

Afgørelsen er offentliggjort den 17. september 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________

Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Spildevandsplan 2019

Byrådet har den 4. september 2019 endeligt vedtaget Tillæg 3 til Spildevandsplan 2019 vedrørende separatkloakering i Almind.

 

Se referat af byrådets beslutning her:
• Tillæg nr. 3 (Almind)

________________________________________________________  

Høring - Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om omlægning fra fælles- til separatkloak i Vroue.

 

Offentliggjort: 11. september 2019
Høringsfrist: 6. november 2019

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Viborg Kommune har vurderet, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over, at forslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

 

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019

________________________________________________________  

Høring - Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om omlægning fra fælles- til separatkloak i Vinkel.

 

Offentliggjort: 3. september 2019
Høringsfrist: 29. oktober 2019

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Viborg Kommune har vurderet, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over, at forslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson: Pernille Heelsberg, Tlf. 87875574, peph@viborg.dk

 

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019

________________________________________________________  

Udledningstilladelse til udløb REC35-02 til Vindelsbækken 

Afgørelsen er offentliggjort den 3. september 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________

Afgørelse om ikke-miljøvurdering (VVM) til udledningstilladelse til Vindelsbækken

Afgørelsen er offentliggjort den 3. september 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________

 

 

 Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

 

 

Sidst opdateret: 19.09.2019