Annoncer og afgørelser

Aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Høring - Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om separatkloakering af Enebærvej og Klintevej i Viborg.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 3. januar 2019

Offentliggjort: 8. januar 2019
Høringsfrist: 5. marts 2019

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson
Pernille Heelsberg, 87875574, peph@viborg.dk

Tillæg 30

 

Se referat fra Klima- og miljøudvalget den 3. januar 2019 (pkt. 5)

________________________________________________________  

Nedsivningstilladelse

 

Den 2. januar 2019 er der meddelt nedsivningstilladelse til overfladevand for Lundgaardsvej 10, 7850 Stoholm.  

 

Der er 4 ugers klagefrist – klagevejledning findes i tilladelsen.

 

Nedsivningstilladelse 

 

Offentliggjort: 2. januar 2019

Klagefrist: 30. januar 2019.

 

Kontaktperson: Thomas Møller Schmidt, Tlf. 87875567, tms@viborg.dk.

________________________________________________________ 

Høring - Tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til Tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2014-2018 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om separatkloakering af en del af fælleskloakken i Sparkær.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 29. november 2018

Offentliggjort: 6. december 2018
Høringsfrist: 31. januar 2019

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson
Pernille Heelsberg, 87875574, peph@viborg.dk

Tillæg 29

 

Se referat fra Klima- og miljøudvalget den 29. november 2018 (pkt. 6)

________________________________________________________ 

 

 Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

Sidst opdateret: 08.01.2019