Annoncer og afgørelser

Aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Høring – Spildevandsplan 2019

Forslag til Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune sendes i offentlig høring.

 

Vedtaget af Byrådet: 27. februar 2019

Offentliggjort: 4. marts 2019
Høringsfrist: 29. april 2019

Spildevandsplan 2019 danner grundlaget for den fremtidige planlægning og administration af spildevandsområdet i Viborg Kommune.

 

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i spildevandsplanen.  

 

Miljøvurdering 

Spildevandsplan 2019 indeholder ikke konkrete projekter og fastlægger derfor ikke rammerne for fremtidige anlægsprojekter. Spildevandsplanen vurderes i øvrigt ikke at være omfattet af miljøvurderingslovens § 2. Der er derfor ikke gennemført miljøvurdering af Spildevandsplan 2019.

 

Video om separatkloakering

Viborg Kommune har i samarbejde med en række andre kommuner udarbejdet en video om separatkloakering. Du finder videoen i spildevandsplansplanen under ”Vejledning” eller via dette link:

Video – omlægning fra fælles- til separatkloak

Kontaktperson

Thomas Møller Schmidt, 87875567, tms@viborg.dk

Se spildevandsplanen her (link)

Se referat fra Byrådsmøde den 27. februar 2019 (pkt. 9)

________________________________________________________   

Høring – Fremtidens Regnvandshåndtering

Planforslag til ”Fremtidens Regnvandshåndtering” for Viborg Kommune sendes i offentlig høring.

 

Vedtaget af Byrådet: 27. februar 2019

Offentliggjort: 4. marts 2019
Høringsfrist: 1. april 2019

Viborg Kommune ønsker at gå forrest, når det handler om håndteringen af regnvand fra vores byer. Når kommunen bygger nyt eller bygger om, skal hensyn til regnvand indgå som en naturlig del af planlægningen, og der skal vælges intelligente løsninger, som er fremtidssikrede.

 

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i planforslaget.

 

Miljøvurdering 

Fremtidens Regnvandshåndtering indeholder ikke konkrete projekter og fastlægger derfor ikke rammerne for fremtidige anlægsprojekter. Spildevandsplanen vurderes i øvrigt ikke at være omfattet af miljøvurderingslovens § 2. Der er derfor ikke gennemført miljøvurdering af planforslaget.

 

Kontaktperson

Thomas Møller Schmidt, 87875567, tms@viborg.dk

Se ”Fremtidens Regnvandshåndtering her (link)

Se referat fra Byrådsmøde den 27. februar 2019 (pkt. 10)

________________________________________________________   

Høring - Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om omlægning af fælleskloak i Løgstrup.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 27. februar 2019

Offentliggjort: 28. februar 2019
Høringsfrist: 29. april 2019

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

Kontaktperson
Thomas M. Schmidt, 87875567, tms@viborg.dk

Tillæg nr. 1

 

Se referat fra Klima- og miljøudvalget den 27. februar 2019 (pkt. 1).

________________________________________________________  

Høring - Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om omlægning af fælleskloak i Møldrup.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 27. februar 2019

Offentliggjort: 28. februar 2019
Høringsfrist: 29. april 2019

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

Kontaktperson
Thomas M. Schmidt, 87875567, tms@viborg.dk

Tillæg nr. 2

 

Se referat fra Klima- og miljøudvalget den 27. februar 2019 (pkt. 2).

________________________________________________________   

Endelig vedtagelse af tillæg til Spildevandsplan 2014-2018

Byrådet har den 27. februar endeligt vedtaget Tillæg nr. 27 og 28 til Spildevandsplan 2014-2018.

Se referat af byrådets beslutning her:

________________________________________________________   

Høring - Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om separatkloakering af Enebærvej og Klintevej i Viborg.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 3. januar 2019

Offentliggjort: 8. januar 2019
Høringsfrist: 5. marts 2019

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson
Pernille Heelsberg, 87875574, peph@viborg.dk

Tillæg 30

 

Se referat fra Klima- og miljøudvalget den 3. januar 2019 (pkt. 5)

________________________________________________________ 

 

 Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

Sidst opdateret: 08.03.2019