Annoncer og afgørelser

Aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2019 samt Tillæg 1 og 2

Byrådet har den 26. juni 2019 endeligt vedtaget Spildevandsplan 2019 samt Tillæg nr. 1 og 2 til Spildevandsplan 2019.

 

Se referat af byrådets beslutning her:
• Spildevandsplan 2019
• Tillæg nr. 1 (Løgstrup)
• Tillæg nr. 2 (Møldrup)

________________________________________________________  

Høring - Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om omlægning fra fælles- til separatkloak i en del af Klejtrup.

 

Offentliggjort: 26. juni 2019
Høringsfrist: 21. august 2019

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Viborg Kommune har vurderet, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over, at forslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson: Pernille Heelsberg, Tlf. 87875574, peph@viborg.dk

 

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019

________________________________________________________  

Nedsivningstilladelse til tag- og overfladevand, Skivevej i Møldrup

Den 18. juni 2019 er der meddelt tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand.

 

Nedsivningstilladelse

 

Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

 

Offentliggjort: 18. juni 2019

Klagefrist: . 16 juli 2019

 

Kontaktperson: Thomas Møller Schmidt, Tlf. 87875567, tms@viborg.dk

________________________________________________________ 

Udledningstilladelse til udløb med overfladevand fra Kærbyvej 16 til Nørre Rind Bæk

 

 

Afgørelsen er offentliggjort den 18. juni 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________

Endelig vedtagelse af tillæg 30 til Spildevandsplan 2014-2018

Byrådet har den 22. maj 2019 endeligt vedtaget Tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2014-2018.

Se referat af byrådets beslutning her:

________________________________________________________  

Høring - Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om omlægning fra fælles- til separatkloak i Sjørup.

 

Offentliggjort: 21. maj 2019
Høringsfrist: 16. juli 2019

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Viborg Kommune har vurderet, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over, at forslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson: Thomas Møller Schmidt, Tlf. 87875567, tms@viborg.dk

 

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019

________________________________________________________  


Endelig vedtagelse af tillæg til Spildevandsplan 2014-2018

Byrådet har den 24. april endeligt vedtaget Tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2014-2018.

Se referat af byrådets beslutning her:

________________________________________________________  

Høring - Tillæg nr. 3 (Almind) til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om separatkloakering af en del af fælleskloakken i Almind.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 28. marts 2019

Offentliggjort: 2. april 2019
Høringsfrist: 28. maj 2019

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson
Pernille Heelsberg, 87875574, peph@viborg.dk

Tillæg 3

 

Se referat fra Klima- og miljøudvalget den 28. marts 2019 (pkt. 2)

________________________________________________________     

 Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

Sidst opdateret: 28.06.2019