Annoncer og afgørelser

Her kan du se de aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Udledningstilladelse til udløb i Tapdrup til Nørreå

Viborg kommune har den 9. februar 2018 meddelt udledningstilladelse til nyt udløb af separat regnvand i Tapdrup til grøft til Nørreå (REC1-09).

 

Tilladelse

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Klagefrist 12. marts 2018.

Kontaktperson: Pernille Heelsberg, tlf. 87875574.

peph@viborg.dk  

________________________________________________________

Høring - Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2014-2018 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om omlægning af kloaksystemet i en del af Bjerringbro.

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 25. januar 2018
Offentliggjort: 31. januar 2018
Høringsfrist: 28. marts 2018

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget med tilhørende miljøvurderingsrapport direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”din bemærkning” i tillægget.

Miljøvurdering

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima- og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her. 

Kontaktperson

Thomas M. Schmidt, 87 87 55 67, tms@viborg.dk

 

Tillæg 23 til Spildevandsplan 2014-2018 

Se referat fra Klima- og Miljøudvalget den 4. januar 2018 (pkt. 7)

___________________________________________________________ 

Høring - Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018

 

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om mulighed for, at enkelte ejendomme i Bjerringbro kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 25. januar 2018

Offentliggjort: 31. januar 2018
Høringsfrist: 28. marts 2018


Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget med tilhørende miljøvurderingsrapport direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”din bemærkning” i tillægget.

 

Miljøvurdering

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima- og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson

Thomas M. Schmidt, 87 87 55 67, tms@viborg.dk

 

Tillæg 8 til Spildevandsplan 2014-2018

Se referat fra Klima- og Miljøudvalget den 25. januar 2018 (pkt. 6)

___________________________________________________________

Tilladelse til udsprøjtning af uforurenet overfladevand

Viborg Kommune har den 29. januar 2018 givet tilladelse til udsprøjtning på Feldingbjergvej 23, Stoholm.

 

Tilladelse

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 26. februar 2018

Kontaktperson: Pernille Heelsberg, Tlf. 87875574, peph@viborg.dk

___________________________________________________________

Afgørelse om ikke VVM i forbindelse med etablering af rensedam, matr.nr. 10k Vejrumbro, Vejrum

Viborg Kommune har den 17. januar 2018 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt:

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt

VVM-anmeldelse

Oversigtskort

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 15. februar 2018

Kontaktperson: Pernille Heelsberg, Tlf. 87875574, peph@viborg.dk

___________________________________________________________ 

Tilladelse til tilslutning til kollektivt spildevandsanlæg

Viborg kommune har den 18. januar 2018 meddelt tilladelse til tilslutning til Søren Poulsens Vej 5, 9500 Hobro. Da der er tale om en spildevandstilslutning på over 30 PE, er der klageadgang i sagen.

 

Tilladelse

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist 15. februar 2018.

Kontaktperson: Pernille Heelsberg, Tlf. 87875574, peph@viborg.dk.

___________________________________________________________

Høring - Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 med tilhørende miljøvurderingsrapport sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om omlægning af kloaksystemet i Nørre Rind samt etablering af pumpestation og rensedam.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 4. januar 2018

Offentliggjort: 10. januar 2018
Høringsfrist: 7. marts 2018

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget med tilhørende miljøvurderingsrapport direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”din bemærkning” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

Kontaktperson
Thomas M. Schmidt, 87875567,
tms@viborg.dk

Tillæg 22 til Spildevandsplan 2014-2018

 

Se referat fra Klima- og Miljøudvalget den 4. januar 2018 (pkt. 12)

__________________________________________________________

 

Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2014-2018 er endelig vedtaget.

 

 

Byrådet har d. 25. oktober 2017 endeligt vedtaget Tillæg nr. 17 til spildevandsplanen – se referat fra byrådsmødet her.

 

Med tillægget vedtages omlægning fra fælleskloak til separatkloak i delområder i Rødkærsbro.

 

Du finder tillægget via dette link.  

_________________________________________________________


Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018 er endelig vedtaget.

 

Byrådet har d. 20. september 2017 endeligt vedtaget Tillæg nr. 16 til spildevandsplanen – se referat fra byrådsmødet her.

 

Tillægget giver mulighed for, at enkelte ejendomme i Vejrumbro og Løvskal kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

 

Du finder tillægget via dette link.  

_________________________________________________________________ 

  

 Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

Sidst opdateret: 12.02.2018