Annoncer og afgørelser

Aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Nedsivningstilladelse samt afgørelse om ikke miljøvurdering for anlæg af et nedsivningsbassin i Arnbjerg (Nord), Viborg

Viborg Kommune har den 31. juli 2018 truffet afgørelse om nedsivningstilladelse samt ikke miljøvurdering for et projekt om anlæg af et nedsivningsbassin i Arnbjerg (Nord), Viborg på matrikel 1ak Søgårde, Asmild.

 

Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 

Kontaktperson: Pernille Heelsberg, telefon 87875574, peph@viborg.dk  

________________________________________________________  

Borgermøde – revision af spildevandsplanen for Viborg Kommune

Viborg Kommune vil gerne invitere til borgermøde i forbindelse med fordebat om revision af spildevandsplanen for Viborg Kommune.

Tid: Tirsdag den 28. august 2018, kl. 19:00 til 21:00 i Multisalen på Rådhuset. Tilmelding er ikke nødvendig.

I forbindelse med fordebatten kan der indsendes bemærkninger og forslag til den nye spildevandsplan. Fordebatten afholdes i perioden fra d. 13. august til d.7. september.

VIGTIGT: Der afholdes selvstændigt borgermøde om placering af nyt renseanlæg ved Skals d. 20. august 2018, kl. 19:00 i Skals Idrætscenter  

> link til side med debat om placering af Skals Å Rensningsanlæg

________________________________________________________  

Afgørelse om ikke miljøvurdering for anlæg af en rensedam i Bjerringbro

 

Viborg Kommune har den 12. juli 2018 truffet afgørelse om ikke miljøvurdering for et projekt om anlæg af en rensedam i Bjerringbro på matrikel 62a Hjermind By, Bjerringbro.

 

Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen. Klagevejledning fremgår af vejledningen.

 

Kontaktperson: Thor Joensen, telefon 87875570, tjoe@viborg.dk

________________________________________________________ 

Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 er endelig vedtaget.
  

Byrådet har d. 20. juni 2018 endeligt vedtaget Tillæg nr. 24 til spildevandsplanen – se referat fra byrådsmødet her.

 

Med tillægget vedtages omlægning fra fælleskloak til separatkloak i Vammen.

 

Du finder tillægget via dette link.  

________________________________________________________ 

Høring - Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til Tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2014-2018 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om separatkloakering af et område ved Koldingvej samt syd for Banebyen.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 21. juni 2018

Offentliggjort: 27. juni 2018
Høringsfrist: 22. august 2018

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

Kontaktperson
Pernille Heelsberg 87875574, peph@viborg.dk  

Tillæg 26

 

Se referat fra Klima- og miljøudvalget den 21. juni 2018 (pkt. 4)

________________________________________________________ 

Tillæg nr. 20 og 21  til Spildevandsplan 2014-2018 er endelig vedtaget.

 

Byrådet har d. 21. februar 2018 endeligt vedtaget Tillæg nr. 20 og 21 til spildevandsplanen – se referat fra byrådsmødet her.

 

Med tillæg nr. 20 vedtages spildevandsanlæg i Arnbjerg. Med tillæg nr. 21 vedtages omlægning fra fælleskloak til separatkloak i et delområde af Stoholm

 

Du finder tillæggene via følgende links:

________________________________________________

 

Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2014-2018 er endelig vedtaget.
  

Byrådet har d. 25. oktober 2017 endeligt vedtaget Tillæg nr. 17 til spildevandsplanen – se referat fra byrådsmødet her.

 

Med tillægget vedtages omlægning fra fælleskloak til separatkloak i delområder i Rødkærsbro.

 

Du finder tillægget via dette link.  

_________________________________________________________


Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018 er endelig vedtaget.

 

Byrådet har d. 20. september 2017 endeligt vedtaget Tillæg nr. 16 til spildevandsplanen – se referat fra byrådsmødet her.

 

Tillægget giver mulighed for, at enkelte ejendomme i Vejrumbro og Løvskal kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

 

Du finder tillægget via dette link.  

_________________________________________________________________ 

  

 Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

Sidst opdateret: 09.08.2018