Annoncer og afgørelser

Aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Høring – Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om mulighed for udtræden af kloakfællesskab mht. tag- og overfladevand i Hald Ege.

 

Offentliggjort: 10. september 2020. Høringsfrist: 5. november 2020.

 

Høring

 

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.

 

Miljøvurdering

 

Viborg Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering.

 

Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson

Thomas Møller Schmidt, tlf. 87875567,

tms@viborg.dk

______________________________________________________________

Høring – Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om kloakomlægning i Bjerring.

 

Offentliggjort: 4. september 2020. Høringsfrist: 30. oktober 2020.

 

Høring

 

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.

 

Miljøvurdering

 

Viborg Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering.

 

Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson

Pernille Heelsberg, tlf. 87875574,

peph@viborg.dk

______________________________________________________________

Høring – Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om spildevandsforsyning af ny skole i Overlund, Viborg.

Offentliggjort: 24. august 2020. Høringsfrist: 19. oktober 2020.

 

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.

Miljøvurdering

Viborg Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering.

Se klagevejledning her.

Kontaktperson
Thomas Møller Schmidt, 87875567,
tms@viborg.dk

_______________________________________________________________ 

Tilladelse til udledning af separat regnvand fra Sjørup

Afgørelsen er offentliggjort den 19. august 2020. Klagefristen er 4 uger.

_______________________________________________________________

Tilladelse til udledning af separat regnvand i Bjerringbro

Afgørelsen er offentliggjort den 7. august 2020. Klagefristen er 4 uger.

_______________________________________________________________

Tilladelse til nedsivning/udledning af overfladevand i grøfter og faskiner fra boligområde ved Kolbæk

Afgørelsen er offentliggjort den 6. august 2020. Klagefristen er 4 uger.

_______________________________________________________________

Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

Sidst opdateret: 16.09.2020