Annoncer og afgørelser

Aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Søndermølle Å

Afgørelsen er offentliggjort den 8. november 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen. Klagefristen udløber den 6. december 2019.

________________________________________________________

Udbringningstilladelse til overfladevand fra Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm J

Afgørelsen er offentliggjort den 8. november 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________

Udsprinklingstilladelse til Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup

Afgørelsen er offentliggjort den 4. november 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________

Udledningstilladelse til udløb N01000U til Skibelund Bæk

Afgørelsen er offentliggjort den 4. november 2019. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________

Endelig vedtagelse af Tillæg 4 og 5 til Spildevandsplan 2019

Byrådet har den 9. oktober 2019 endeligt vedtaget Tillæg 4 og 5 til Spildevandsplan 2019 vedrørende separatkloakering i henholdsvis Sjørup og Klejtrup.

 

Se referat af byrådets beslutninger her:

________________________________________________________  

Høring - Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om omlægning fra fælles- til separatkloak i Vroue.

 

Offentliggjort: 11. september 2019
Høringsfrist: 6. november 2019

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Viborg Kommune har vurderet, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over, at forslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

 

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019

________________________________________________________  

 

 Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

 

 

Sidst opdateret: 08.11.2019