Annoncer og afgørelser

Aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Afgørelse om ikke miljøvurderingsrapport til ny rensedam ved Teglmarken

Afgørelsen er offentliggjort den 27. marts 2020. Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 24. april 2020.

________________________________________________________

Høring - Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring.

Tillægget drejer sig om planlægning af spildevandsanlæg i det nye boligområde ”Taphede Nord”.
 
Offentliggjort: 27. marts 2020
Høringsfrist: 22. maj 2020

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget. 

Miljøvurdering

Viborg Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.
 
Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering. Se klagevejledning her.

Kontaktperson

Thomas M. Schmidt, 87 87 55 67, tms@viborg.dk

________________________________________________________

Udledningstilladelse for udløb REC22-06 til Gårsdal Bæk

Afgørelsen er offentliggjort den 26. marts 2020. Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 23. april 2020.

________________________________________________________

Endelig vedtagelse af Tillæg 9 til Spildevandsplan 2019 vedrørende Rødding

Byrådet har den 18. marts 2020 endeligt vedtaget Tillæg 9 til Spildevandsplan 2019 vedrørende Rødding.

Se referat af byrådets beslutning her:

________________________________________________________

Tilladelse til nedsivning af vejvand i regnbede ved ny rundkørsel på Fabrikvej og Farvervej i Viborg

Afgørelsen er offentliggjort den 19. marts 2020. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________


Udledningstilladelse for udløb REC22-08 til Gårsdal Bæk

Afgørelsen er offentliggjort den 2. marts 2020. Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 30. marts 2020.

________________________________________________________


Tilladelse til nedgravning af faskine til nedsivning af overfladevand fra naturlig sø på Kirkebækvej 168E, 8800 Viborg

Afgørelsen er offentliggjort den 26. februar 2020. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________ 


Nedsivningstilladelse til faskine til nedsivning af bl.a. overfladevand fra p-plads for Poul Due Jensensvej 23, 8850 Bjerringbro

Afgørelsen er offentliggjort den 26. februar 2020. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

________________________________________________________ 

 

 

Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

Sidst opdateret: 27.03.2020