Annoncer og afgørelser

Aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Tilladelse til nedsivning af separat regnvand fra Almind, matrikel nr. 8ø Vranum By, Almind 

Afgørelsen er offentliggjort den 1. juli 2020. Der er 4 ugers klagefrist.

_______________________________________________________________ 

Høring – Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om planlægning af spildevandsanlæg i Stoholm.

Offentliggjort: 23. juni 2020. Høringsfrist: 18. august 2020.

 

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.

Miljøvurdering

Viborg Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering.

Se klagevejledning her

Kontaktperson
Pernille Heelsberg, 87875574,
peph@viborg.dk

_______________________________________________________________

Afgørelse om ikke VVM-pligt, rensedam i Almind

Afgørelsen er offentliggjort den 8. juni 2020.

 Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 6. juli 2020.

_______________________________________________________________

Høring - Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om planlægning af spildevandsanlæg i Ørum. 

Offentliggjort: 27. maj 2020
Høringsfrist: 22. juli 2020.

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget. 

Miljøvurdering 

Viborg Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget. 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering. Se klagevejledning her.

Kontaktperson

Thomas M. Schmidt, 87875567, tms@viborg.dk

_______________________________________________________________

 

Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

Sidst opdateret: 02.07.2020