Annoncer og afgørelser

Her kan du se de aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Tilladelse til nedsivning og tilslutning af spildevand.

Viborg Kommune har den 15. maj 2018 givet tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand samt tilslutning af spildevand til offentlig kloak i forbindelse med tilbygning på Finderuphøj Skolen.

 

Tilladelse 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 12. juni 2018

Kontaktperson: Thomas Møller Schmidt, Tlf. 87875567, tms@viborg.dk

______________________________________________________

 

Udledningstilladelse ”HammerHRU” til Mejerigrøften

Viborg Kommune har den 14. maj 2018 givet tilladelse til udledning af renset spildevand fra Hammershøj Renseanlæg.

 

Tilladelse 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 11. juni 2018

Kontaktperson: Thomas Møller Schmidt, Tlf. 87875567, tms@viborg.dk

______________________________________________________

Høring - Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2014-2018 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om omlægning af kloaksystemet i en del af Hammershøj.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 26. april 2018

Offentliggjort: 1. maj 2018
Høringsfrist: 26. juni 2018

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

Kontaktperson
Pernille Heelsberg, 87875574, peph@viborg.dk

Tillæg 25

 

Se referat fra Klima- og miljøudvalget den 26. april 2018 (pkt. 4)

______________________________________________________ 

Udledningstilladelse REC9-03 til Hølken bæk

Viborg Kommune har den 4. april 2018 givet tilladelse til udledning af tagvand.

 

Tilladelse 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 4. maj 2018

Kontaktperson: Pernille Heelsberg, Tlf. 87875574, peph@viborg.dk

______________________________________________________
Tilladelse til udsprøjtning af vaskevand
Viborg Kommune har den 15. marts 2018 givet tilladelse til udsprøjtning på Ø. Børstingvej 6, Stoholm.

Tilladelse 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Klagefrist 12. april 2018
Kontaktperson: Pernille Heelsberg, Tlf. 87875574, peph@viborg.dk

_____________________________________________________
Høring - Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til Tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-2018 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om omlægning af kloaksystemet i en del af Vammen.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 1. marts 2018

Offentliggjort: 5. marts 2018
Høringsfrist: 30. april 2018


Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”din kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

Kontaktperson
Pernille Heelsberg, 87875574, peph@viborg.dk

Tillæg 24

 

Se referat fra Klima- og miljøudvalget den 1. marts 2018 (pkt. 2)

_________________________________________________ 

Tillæg nr. 20 og 21  til Spildevandsplan 2014-2018 er endelig vedtaget.

 

Byrådet har d. 21. februar 2018 endeligt vedtaget Tillæg nr. 20 og 21 til spildevandsplanen – se referat fra byrådsmødet her.

 

Med tillæg nr. 20 vedtages spildevandsanlæg i Arnbjerg. Med tillæg nr. 21 vedtages omlægning fra fælleskloak til separatkloak i et delområde af Stoholm

 

Du finder tillæggene via følgende links:

________________________________________________

 

Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2014-2018 er endelig vedtaget.
  

Byrådet har d. 25. oktober 2017 endeligt vedtaget Tillæg nr. 17 til spildevandsplanen – se referat fra byrådsmødet her.

 

Med tillægget vedtages omlægning fra fælleskloak til separatkloak i delområder i Rødkærsbro.

 

Du finder tillægget via dette link.  

_________________________________________________________


Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2014-2018 er endelig vedtaget.

 

Byrådet har d. 20. september 2017 endeligt vedtaget Tillæg nr. 16 til spildevandsplanen – se referat fra byrådsmødet her.

 

Tillægget giver mulighed for, at enkelte ejendomme i Vejrumbro og Løvskal kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand.

 

Du finder tillægget via dette link.  

_________________________________________________________________ 

  

 Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

Sidst opdateret: 16.05.2018