Annoncer og afgørelser

Aktuelle afgørelser og høringer på spildevandsområdet

Tillæg nr. 25 og 26 til Spildevandsplan 2014-2018 er endelig vedtaget.
  

Byrådet har d. 10. oktober 2018 endeligt vedtaget Tillæg nr. 25 og 26 til spildevandsplanen – se referat fra byrådsmødet her.

 

Med tillæg 25 vedtages separatkloakering af en del af fælleskloakken i Hammershøj, samt udvidelse af to regnvandsbassiner. Link til tillæg 25 findes her.

Med tillæg 26 vedtages separatkloakering af en del af fælleskloakken i Viborg i området ved Koldingvej og syd for Banebyen. Link til tillæg 26 findes her.

________________________________________________________ 

Afgørelse om ikke-miljøvurdering for nedsivningsbassin på Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

Viborg Kommune har den 18. oktober 2018 meddelt, at etablering af et nedsivningsbassin på Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen udløber den 15. november 2018.

________________________________________________________ 

Afgørelse om ikke-miljøvurdering for regnvandsbassin i Arnbjerg

Viborg Kommune har den 16. oktober 2018 meddelt, at etablering af et regnvandsbassin i Arnbjerg Vest ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen udløber den 14. oktober 2018.

 

________________________________________________________ 

Nedsivningstilladelse til overfladevand fra parkeringsarealer

 

Viborg Kommune har den 10. oktober 2018 meddelt nedsivningstilladelse overfladevand ved Marsk Stigs Vej 3, 8800 Viborg

 

Nedsivningstilladelse 

 

Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen udløber den 7. november 2018.

 

Kontaktperson: Pernille Heelsberg, Tlf. 87875574, peph@viborg.dk

________________________________________________________ 

Høring - Tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til Tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2014-2018 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om optagelse af nyt lokalplanområde i spildevandsplanen.

 

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 20. september 2018

Offentliggjort: 24. september 2018
Høringsfrist: 19. november 2018

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

Kontaktperson
Thomas M. Schmidt, 87875567,
tms@viborg.dk

Tillæg 27 til spildevandsplan 2014-2018, Boligområde ved Møgelkærvej.

 

Se referat fra Klima- og miljøudvalget den 20. september 2018 (pkt. 5).

_________________________________________________________ 

Nedsivningstilladelse til tag- og overfladevand

 

Viborg Kommune har den 18. september 2018 meddelt nedsivningstilladelse til tag- og overfladevand ved Løgstrup Hallen, Vordevej 1C, 8831 Løgstrup

 

Nedsivningstilladelse

 

Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen udløber den 16. oktober 2018.

 

Kontaktperson: Thomas Møller Schmidt, Tlf. 87875567, tms@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2014-2018 er endelig vedtaget.
  

Byrådet har d. 5. september 2018 endeligt vedtaget Tillæg nr. 19 til spildevandsplanen – se referat fra byrådsmødet her.

 

Med tillægget vedtages etablering af afskærende ledning fra Lånum og Daugbjerg til Stoholm.

 

Du finder tillægget via dette link.  

________________________________________________________ 

 Se hele planportalen for spildevandsområdet her.

Sidst opdateret: 18.10.2018