Vandløbsregulativer

Hvad er et regulativ?

Et regulativ kan betragtes som en aftale mellem kommunen som vandløbsmyndighed og vandløbets lodsejere. I regulativet findes blandt andet oplysninger om et vandløbs fysiske karakteristika samt vedligeholdsbestemmelser.

Som vandløbsmyndighed har Viborg Kommune ansvaret for at sikre, at vedligeholdelsen af kommunens offentlige vandløb overholder de regulativmæssige bestemmelser. Vedligeholdelsen af vandløb omfatter blandt andet skæring og fjernelse af grøde, fjernelse af aflejringer i vandløbene og beskæring af træer og buske nær vandløbet.

> Link til kort med alle offentlige vandløb 

Revision af Viborg Kommunes regulativer

Viborg Kommune har påbegyndt arbejdet med at revidere regulativerne for alle kommunens offentlige vandløb. Mange af kommunens vandløbsregulativer er gamle, og de revideres for at indarbejde eventuelle ændringer og tilføjelser i vandløbets fysiske karakteristika og vedligeholdelsesbestemmelser.

Borgerinddragelse

I forbindelse med regulativarbejdet er borgerinddragelse vigtig. Kommunen kan invitere lodsejere og andre interessenter til borgermøder i forbindelse med den 8 ugers offentlige høringsperiode af forslag til reviderede regulativer. I høringsperioden kan borgere og andre interessenter indsende høringssvar til kommunen.

> Regulativer i offentlig høring lige nu

 Ønsker du at se et regulativ?

På sigt vil vi samle alle vores offentlige vandløb på en hjemmeside med et interaktivt kort, hvor du kan zoom ned på dit vandløb og finde uddrag af relevante oplysninger eller hente hele regulativet. 

> Mit vandløb 

Hvis du i mellemtiden ønsker at se regulativet for et vandløb, kan du kontakte Viborg Kommune på naturogvand@viborg.dk.

Sidst opdateret: 26.02.2020