Regulering af vandløb

Rørbro

Hvad er en regulering?

Vandløbsreguleringer omfatter alle vandløbsprojekter, som ændrer vandløbets skikkelse, og hvis hovedformål ikke er naturforbedrende.

Eksempler på reguleringer er:

  • Rørlægning af vandløb og etablering af rørbroer
  • Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger (Hvis hovedformålet ikke er naturforbedrende)
  • Ændring af rørdiameter i rørlagte vandløbsstrækninger
  • Ændring af vandløbs forløb, bredde, bundkote eller skråningsanlæg   

Tilladelse til vandløbsregulering

Vandløbsreguleringer kræver tilladelse efter vandløbsloven og i visse tilfælde dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Hvis du vil udføre regulering af et vandløb, skal du indsende skriftlig ansøgning herom til Viborg Kommune.

Når alle nødvendige oplysninger er i hænde, offentliggør Viborg Kommune reguleringsprojektet i en 4 ugers høringsfase, hvorefter der er 4 ugers klagefrist over den endelige afgørelse.

> Aktuelle afgørelser efter vandløbsloven

Ansøg om tilladelse til vandløbsregulering

Her kan du downloade ansøgningsskema til vandløbsreguleringer.

> Ansøgningsskema til regulering

Ansøgning og eventuelle spørgsmål indsendes til naturogvand@viborg.dk.
Sidst opdateret: 22.12.2017