Krydsning af vandløb

Bro over Madekilde

Hvad er en krydsning?

Krydsning af vandløb omfatter enhver over- eller underføring af objekter i et vandløb. Eksempler på krydsninger af vandløb er blandt andet:

  • Etablering af broer eller spang
  • Overføring af elkabler og spildevandsledninger mm

Hvis du ønsker at krydse et vandløb med ledning eller kabel, anbefaler vi at benytte styret underboring. Dette forkorter sagsbehandlingstiden og mindsker risikoen for afslag, da vandspejl og vandløbsund ikke påvirkes herved.

Tilladelse til krydsning af vandløb

Krydsninger af vandløb kræver tilladelse efter vandløbsloven, og i visse tilfælde dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Hvis du vil krydse et vandløb, skal du indsende skriftlig ansøgning herom til Viborg Kommune.

Når alle nødvendige oplysninger er i hænde offentliggør Viborg Kommune krydsningsprojektet i en høringsfase, hvorefter der er 4 ugers klagefrist over den endelige afgørelse.

Aktuelle afgørelser efter vandløbsloven

Ansøg om tilladelse til krydsning

Her kan du downloade ansøgningsskema til krydsning af vandløb.

Ansøgningsskema til krydsning af vandløb 

Her kan du downloade skema til partserklæringer.

Skema til partserklæringer 

Ansøgning og eventuelle spørgsmål indsendes til naturogvand@viborg.dk.

Sidst opdateret: 22.12.2017