Regulativrevision

Vandløb

Viborg Kommunes arbejde med revision af offentlige vandløb

Borgerinddragelse

I forbindelse med regulativarbejdet er borgerinddragelse vigtig. Kommunen kan invitere lodsejere og andre interessenter til borgermøder i forbindelse med den 8 ugers offentlige høringsperiode af forslag til reviderede regulativer. I høringsperioden kan borgere og andre interessenter indsende høringssvar til kommunen.

Høringssvar kan sendes til naturogvand@viborg.dk. 

Ønsker du at se et regulativ?

På sigt vil vi samle alle vores offentlige vandløb på en hjemmeside med et interaktivt kort, hvor du kan zoom ned på dit vandløb og finde uddrag af relevante oplysninger eller hente hele regulativet. 

> Mit vandløb (eksternt link)

Følgende regulativer er offentliggjort:

Herunder kan du følge med i revisionen af vandløbsregulativerne for alle kommunens offentlige vandløb. Både forslag og vedtagne regulativer kan du se på Mit vandløb.

________________________________________________

 • Forslag til ny regulativ for Vester Børsting Bæk og Trevad Møllebæk
 •  

  Forslaget fremlægges hermed i 8 ugers offentlig høring med opfordring til enhver med interesse i sagen om at indsende indsigelser eller ændringsforslag til Viborg Kommune på naturogvand@viborg.dk inden for høringsfristens udløb den 23. september 2020.

  Spørgsmål kan rettes til Florian Rasmussen på tlf. 87 87 55 59.

  • Offentliggjort den 29. juli 2020 - høringsperiode til den 23. september 2020.

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Skive Kommune og Viborg Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Skive Å.
  Regulativet beskriver blandt andet bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.
  Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 16. juli 2020 – 10. september 2020.

  Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden til Viborg Kommune på naturogvand@viborg.dk inden for høringsfristens udløb den 10. september 2020.

  Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil
  Der ske endelig vedtagelse og offentliggørelse af regulativet med 4 ugers klagefrist.

  Spørgsmål kan rettes til:
  Ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32 (Skive Kommune)
  Biolog Florian Rasmussen pr. mail flr@viborg.dk eller på telefon 87875559 (Viborg Kommune)

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Forslaget fremlægges hermed i 8 ugers offentlig høring med opfordring til enhver med interesse i sagen om at indsende indsigelser eller ændringsforslag til Viborg Kommune på naturogvand@viborg.dk inden for høringsfristens udløb den 21. august 2020.

  Spørgsmål kan rettes til Florian Rasmussen på tlf. 87 87 55 59.

  • Offentliggjort den 26. Juni 2020 - høringsperiode til den 21. august 2020.

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Mariagerfjord Kommune har i samarbejde med Viborg Kommune udarbejdet forslag til tillægsregulativ for Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk efter Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, § 6.

  Forslaget fremlægges hermed i 8 ugers offentlig høring med opfordring til enhver med interesse i sagen om at indsende indsigelser eller ændringsforslag til Viborg Kommune på naturogvand@viborg.dk inden for høringsfristens udløb den 18. juni 2020.

  Forslaget sigter på, at gøre tidspunkterne for grødeskæring af vandløbet mere fleksible. Øvrige bestemmelser i regulativet ændres ikke og er fortsat gældende. Evt. indsigelser eller ændringsforslag vil herefter blive forelagt Udvalget for Klima og Miljø.

  Spørgsmål kan rettes til Karina Amdi Sørensen på tlf. 87 87 55 72.

  • Offentliggjort den 23. april 2020 - høringsperiode til den 18. juni 2020.
  • Forventet klagefrist periode 19. juni -17. juli 2020.

  Vandløbene er grænsevandløb, og ændringerne annonceres derfor også af Mariagerfjord Kommune.

  -------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Sidst opdateret: 29.07.2020