Regulativrevision

Vandløb

Viborg Kommune arbejder med nye vandløbsregulativer

Viborg Kommune har besluttet, at påbegynde revisionen af vandløbsregulativerne for alle kommunens offentlige vandløb.

Liste over udkast til nye vandløbsregulativer, der er i høring nu:

Viborg Søerne

Høringsfrist

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn første gang i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 1. september til den 27. oktober 2017. Forslaget til regulativet sendes ud i offentliggørelse igen, da der i første offentlighedsperiode var kommet væsentlige ændringer til forslaget til regulativet.

Forslaget er offentliggjort den 6. december 2017. Det er i 8 ugers offentlig høring. Høringsfristen udløber den 31. januar 2018.


Hvad er et regulativ?

Et vandløbsregulativ kan betegnes som en "aftale" mellem kommunen som vandløbsmyndighed og lodsejeren, om de regler og arbejder der er for og i et offentligt vandløb.

Sidst opdateret: 13.02.2018