Regulativrevision

Vandløb

Kom og hør om rammerne for Viborg Kommunes arbejde med offentlige vandløb

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal afholdes et offentligt møde om Viborg Kommunes arbejde med offentlige vandløb. Se herunder for nærmere information og tilmelding til mødet.

Hvornår: Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 17 – 20.

Hvor: Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Tilmelding senest den 22. oktober 2018.

Eksterne oplægsholdere og repræsentanter fra landbruget, lystfiskerne, ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning samt Kommunen vil fortælle om emnet.
Sidst på mødet vil der være en spørgerunde.
Der vil blive serveret lidt spiseligt og drikkevarer.

> Tilmeld dig møde om vandløbsregulativer 

Følgende regulativer er offentliggjort med 4 ugers klagefrist:

Viborg Kommune ønsker, at tidsplanen for regulativarbejdet justeres i forhold til igangværende arbejde omkring ny lovgivning, således at regulativerne kommer til at afspejle evt. ny lovgivning. Revisionen af vandløbsregulativerne for alle kommunens offentlige vandløb er derfor sat på pause.

Der er ingen aktuelle høringer

Sidst opdateret: 11.10.2018