Regulativrevision

Vandløb

Viborg Kommunes arbejde med revision af offentlige vandløb

Borgerinddragelse

I forbindelse med regulativarbejdet er borgerinddragelse vigtig. Kommunen kan invitere lodsejere og andre interessenter til borgermøder i forbindelse med den 8 ugers offentlige høringsperiode af forslag til reviderede regulativer. I høringsperioden kan borgere og andre interessenter indsende høringssvar til kommunen.

Høringssvar kan sende til naturogvand@viborg.dk

 

Ønsker du at se et regulativ?

På sigt vil vi samle alle vores offentlige vandløb på en hjemmeside med et interaktivt kort, hvor du kan zoom ned på dit vandløb og finde uddrag af relevante oplysninger eller hente hele regulativet. 

> Mit vandløb 

________________________________________________

Følgende regulativer er offentliggjort:

Herunder kan du følge med i revisionen af vandløbsregulativerne for alle kommunens offentlige vandløb. Både forslag og vedtagne regulativer kan se på Mit vandløb.

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Sidst opdateret: 15.11.2019