Regulativrevision

Vandløb

Viborg Kommune arbejder med nye vandløbsregulativer

Viborg Kommune ønsker, at tidsplanen for regulativarbejdet justeres i forhold til igangværende arbejde omkring ny lovgivning, således at regulativerne kommer til at afspejle evt. ny lovgivning. Revisionen af vandløbsregulativerne for alle kommunens offentlige vandløb er derfor sat på pause.

Følgende regulativer er offentliggjort med 4 ugers klagefrist:

Der er ingen aktuelle høringer

Hvad er et regulativ?

Et vandløbsregulativ kan betegnes som en "aftale" mellem kommunen som vandløbsmyndighed og lodsejeren, om de regler og arbejder der er for og i et offentligt vandløb.

Sidst opdateret: 15.05.2018