Regulativrevision

Vandløb

Viborg Kommune arbejder med nye vandløbsregulativer

Viborg Kommune har besluttet, at påbegynde revisionen af vandløbsregulativerne for alle kommunens offentlige vandløb.

Liste over udkast til nye vandløbsregulativer, der er i høring nu:

Viborg Søerne

Høringsfrist

Forslaget er offentliggjort den 1. september 2017. Det er  i 8 ugers offentlig høring. Høringsfristen udløber den 27. oktober 2017.

Har du indsigelser eller ændringsforslag kan du sende dem her fra denne side.

 

Borgermøde

Viborg Kommune har afholdt borgermøde den 26. september 2017 om regulativet for Viborg Søerne.

Tidspunkt: kl. 17.00 - 19.00

Sted: Multisalen, Viborg Rådhus

 

Hvad er et regulativ?
Et vandløbsregulativ kan betegnes som en "aftale" mellem kommunen som vandløbsmyndighed og lodsejeren, om de regler og arbejder der er for og i et offentligt vandløb.

Sidst opdateret: 29.09.2017