Vibæk

Vibæk er et lille tilløb til Nørreå

Projektet omfattede vandløbsrestaurering i Vibæk ved udlægning af grus og sten. I alt er der udlagt 10 gydebanker og ca. 10m3 håndsten på strækningen.

Projektet opnåede tilsagn om tilskud i december 2015. Anlægsarbejdet er foregået i juli-august 2016.

Den restaurerede vandløbsstrækning fremgår af nedenstående kort

Se nærmere om projektet her (slutrapport).

Det gennemførte projekt er medfinansieret af: 

Logo for Fiskeriudvikling.dkLogo for Den Europæiske Fiskerifond

Sidst opdateret: 05.02.2019