Skinnerup Bæk

Vandløbsrestaurering, sanering af spærringer m.v. ved Skinderup Mølle Dambrug

Projektet bestod i en restaurering af Skinnerup Bæk gennem det nu nedlagte Skinderup Mølle Dambrugs arealer. Ved restaureringen er der fjernet 12 spærringer ligesom der er fjernet rørlagte vandløbsstrækninger. Vandløbet er genetableret, så der er skabt fri faunapassage i hele vandløbets længde, en strækning på ca. 2,2 km.

Anlægsarbejdet blev afsluttet i juni 2015.

Den restaurerede vandløbsstrækning ses herunder


Luftfoto før (2014):

Luftfoto efter (2016):

Se nærmere om projektet her.

Det gennemførte projekt er medfinansieret af:

Logo for Fiskeriudvikling.dkLogo for Den Europæiske Fiskerifond

 

 

Sidst opdateret: 05.02.2019