Simested Å

Vandløbsrestaurering i Simested Å mellem Skinderup Bæk og Borup Hede

Der er udlagt 4 gydebanker, suppleret med skjulesten, i Simested Å på strækningen fra Skinderup Bæks udløb i åen til lidt syd for Skinders Bro.

Anlægsarbejdet foregik i 2017-2018. 

Den berørte strækning som er ca. 2 km ses af nedenstående kort.

Læs nærmere om projektet her (slutrapport).

Det gennemførte projekt er finansieret med støtte fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) og Miljø- og Fødevareministeriet.

                                                    

                          

                               

 

Sidst opdateret: 15.03.2019