Non Mølleå

Kanalen ved Non Mølle, Viborg/Birgittelyst

Fjernelse af spærring i Non Mølleå ved det nedlagte dambrug ved afløbet fra Hald Sø

Afspærring af natursti ved Hald sø,
mellem Non Mølle og Skytteholm

Den 6. december lukkes naturstien. Den tilhørende parkeringsplads ved Vejlevej er også afspærret for al kørsel og færdsel til fods.

Afspærringen skyldes arbejdskørsel i forbindelse med et vandløbsrestaureringsprojekt på det tidligere Non Mølle dambrug.  

Stien åbnes igen, når den nye bro ved Non Mølle Dambrug er færdig.

 

Du kan abonnere på opdateringsmails (vælg "Natur, miljø og affald"), så du får besked i din indbakke, når der sker nyt.

Projektet i Non Mølleå

I 2018 udføres et projekt, som skal flytte afløbet fra Hald sø væk fra den nuværende kanal. Kanalen fører i dag vandet ned til stemmeværket ved Vejlevej. I stedet skal der laves et nyt vandløb uden om stemmeværket, i kanten af det gamle dambrugsareal, hvor der tidligere løb vand ind til fiskedammene. Der skal dog stadig løbe en mindre mængde vand i den nuværende kanal, så vandet dér løbende bliver udskiftet.

Det nye vandløb vil starte i Hald sø, hvor det gamle dambrug indtog vand til dambrugsdriften. Inden broen ved Vejlevej, vil det nye vandløb mødes med det nuværende afløb.

 

Formålet med det nye vandløb er at fisk og smådyr kan vandre frit mellem Hald sø og de nedenfor liggende søer og vandløb. I dag kan de ikke komme forbi stemmeværket ved Vejlevej.

 

Forundersøgelse

I 2014-2015 gennemførte Viborg Kommune en forundersøgelse  af muligheden for at løse faunapassagemæssige problemer ved Non Mølle, som ligger ved afløbet fra Hald Sø, hvor Non Mølleå begynder. Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre passagemulighederne for fisk og anden vandløbsfauna ved at etablere et nyt vandløbsforløb (omløbsstryg) uden om mølleopstemningen. 

Herunder ses placering af spærringen i Non Mølleå

I 2016 søgte Viborg Kommune om tilsagn til tilskud til at gennemføre et faunapassageprojekt ved spærringen ved Non Mølle. Medio 2016 gav NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud til gennemførelse af et projekt.

Projektindholdet består i at anlægge et nyt vandløbsforløb i kanten af det gamle dambrugsareal gennem dambrugets tidligere fødekanal.

Lodsejeraftaler, detailprojektering, myndighedsbehandling og anlægsarbejde forventes gennemført i 2017-2018.

Projektet gennemføres med støtte fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) om Miljø- og Fødevareministeriet.

 

 

Sidst opdateret: 05.12.2018