Non Mølleå

Anlægsarbejdet er afsluttet primo 2019, og der er lukket vand ind i det nye vandløb ved Non Mølleå

Fjernelse af spærring i Non Mølleå ved det nedlagte dambrug ved afløbet fra Hald Sø

Projektet i Non Mølleå

Den 7. januar 2019 blev der lukket vand ind i det nye vandløb ved Non Mølleå. Det betyder at der nu er fri passage for fisk mellem Hald sø og Non Mølleå. Non Mølleå udmunder i Vedsø og løber herfra helt ud i Randers Fjord. Der er nu kun én spærring tilbage på denne strækning, nemlig ved Rindsholm.  

Projektets indhold og formål

I 2018 blev afløbet fra Hald sø flyttet væk fra den daværende kanal. Kanalen førte vandet ned til stemmeværket ved Vejlevej. I stedet er der lavet et nyt vandløb uden om stemmeværket, i kanten af det gamle dambrugsareal, hvor der tidligere løb vand ind til fiskedammene. Der løber dog stadig en mindre mængde vand i den daværende kanal, så vandet løbende bliver udskiftet.

Det nye vandløb starter i Hald sø, hvor det gamle dambrug indtog vand til dambrugsdriften. Inden broen ved Vejlevej, mødes det nye vandløb med det tidligere afløb.


Formålet med det nye vandløb er at fisk og smådyr kan vandre frit mellem Hald sø og de nedenfor liggende søer og vandløb.

Forundersøgelse

I 2014-2015 gennemførte Viborg Kommune en forundersøgelse  af muligheden for at løse faunapassagemæssige problemer ved Non Mølle, som ligger ved afløbet fra Hald Sø, hvor Non Mølleå begynder. Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre passagemulighederne for fisk og anden vandløbsfauna ved at etablere et nyt vandløbsforløb (omløbsstryg) uden om mølleopstemningen. 

Herunder ses placering af spærringen i Non Mølleå

I 2016 søgte Viborg Kommune om tilsagn til tilskud til at gennemføre et faunapassageprojekt ved spærringen ved Non Mølle. Medio 2016 gav NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud til gennemførelse af et projekt.

Projektindholdet består i at anlægge et nyt vandløbsforløb i kanten af det gamle dambrugsareal gennem dambrugets tidligere fødekanal.

Lodsejeraftaler, detailprojektering, myndighedsbehandling og anlægsarbejde forventes gennemført i 2017-2018.

Projektet gennemføres med støtte fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) om Miljø- og Fødevareministeriet.

 

 

Sidst opdateret: 29.01.2019