Nørremølle Å

Fjernelse af spærring gennem udskiftning af rørbro og udligning af fald

Projektet bestod i at fjerne en spærring ved en rørbro, hvor rørets nederste ende lå for højt og derved udgjorde en spærring ved lav vandføring. Projektet blev afsluttet i 2016.

Placering af den fjernede spærring ses på nedenstående kort

Læs nærmere om projektet her (slutrapport).

Det gennemførte projekt er medfinansieret af:

 

Sidst opdateret: 05.02.2019