Nørreå-oplandet

Vandløbsrestaurering af 5 indsatser samlet i samme projekt.

Projektet omfatter følgende 5 indsatser:

  • Vandløbsrestaurering ved udlægning af grus og sten i Vibæk
  • Vandløbsrestaurering ved udlægning af sten og grus i Løvskal Bæk
  • Fjernelse af spærring i Nørremølle Å
  • Fjernelse af spærring samt vandløbsrestaurering ved udlægning af grus i Kvorning Møllebæk.

Projektet opnåede tilsagn om tilskud i december 2015. Anlægsarbejdet er foregået i juli-august 2016.

Læs mere om projektet her (slutrapport).

Det gennemførte projekt er medfinansieret af:

Logo for Fiskeriudvikling.dk

Logo for Den Europæiske Fiskerifond

 

Sidst opdateret: 30.11.2016