Løvskal Bæk

Restaurering med udlægning af gydegrus.

I alt er der udlagt 6 gydebanker på strækningen, som fremgår af kortet herunder

 Læs nærmere om projektet her (slutrapport).

Det gennemførte projekt er medfinansieret af:

Sidst opdateret: 05.02.2019