Kvorning Møllebæk

Vandløbsrestaurering ved udlægning af sten og gydegrus, samt fjernelse af spærring

Gydegrus er udlagt i flere banker, især nedstrøms spærringen som bestod i et for stejlt stryg, således at faldet er udlignet og der er skabt passage.

Anlægsarbejdet foregik i juli-september 2016-

Restaureret strækning samt placering af fjernet spærring ses på nedenstående kort

Læs nærmere om projektet her (slutrapport).

Det gennemførte projekt er medfinansieret af:

 

 

Sidst opdateret: 05.02.2019