Kvols Bæk

Kvols Bæk er et lille vandløb som løber ud i Hjarbæk Fjord

Projektet bestod i udlægning af sten og gydegrus mellem udløb af en rørunderføring og udløbet i strandengen med det formål at forbedre forholdene for vandløbsfaunaen og dermed miljøtilstanden i vandløbet. Projektet blev afsluttet i juli 2015.

Den restaurerede vandløbsstrækning ses på nedenstående kort.

Se nærmere her.

Det gennemførte projekt er medfinansieret af: 

Logo for Fiskeriudvikling.dkLogo for Den Europæiske Fiskerifond

Sidst opdateret: 05.02.2019