Korreborg Bæk

Korreborg bæk, netop oprenset og nu fungerende, ligesom det oprindelige vandløb.

Spærringen er fjernet og vandløbet er lagt tilbage til sit oprindelige forløb. Det betyder, at der nu er skabt passage for fisk og smådyr.

Vandløbet løber "udenom"

For ca. 50 år siden blev der udført en rørledning for at dræne området.

I forbindelse med etableringen af rørlægningen, blev der også lavet et såkaldt brøndstyrt, hvor indløbet og udløbet i brønden er i 2 forskellige højder. Forskellen på højden gjorde, at fisk ikke længere kunne svømme helt op i Korreborg Bæk.

Vandløbet løber nu udenom den rørlagte strækning og udenom brøndstyrtet. Nu er der igen passage for fisk og smådyr.

Baggrund for projektet

I 2014-2015 lavede Viborg Kommune en forundersøgelse af mulighederne for at løse problemer ved spærringer i Korreborg Bæk, der forhindrede fisk i at vandre op i vandløbet.
Den ene spærring er et forholdsvis stort opstemningsanlæg ved Bro Mølle på Korreborg Bæks nedre del og et mindre brøndstyrt ved Lille Fuglsang længere opstrøms.  

Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre mulighederne for at lave en passage for fisk og anden vandløbsfauna ved de to spærringer.

I 2016 søgte Viborg Kommune om tilskud til at gennemføre projekter ved de to spærringer i Korreborg Bæk.

Medio 2016 gav NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud til gennemførelse af et projekt ved rørstyrtet ved Lille Fuglsang. Til gengæld meddelte NaturErhvervstyrelsen afslag på et projekt ved Bro Mølle. Styrelsens begrundelse var at projektet, ifølge styrelsens kriterier, ikke var omkostningseffektivt.

Viborg Kommune arbejdede derfor videre med et projekt, som skaber en passage ved rørstyrtet ved Lille Fuglsang.

  
Kort, der viser placering af brøndstyrt ved Lille Fuglsang i Korreborg Bæk

Viborg Kommune vil desuden undersøge mulighederne for et kommunalt projekt ved Bro Mølle.

Finansiering

Projektet er gennemført med finansiering fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) og Miljø- og Fødevareministeriet

 

Sidst opdateret: 30.05.2019