Jegstrup Bæk

Vandløbsrestaurering i Jegstrup Bæk fra ca. 750m nedstrøms Jegstrupvej Vest til lidt før bækken løber under jernbanebroen.

Projektet bestod i udlægning af sten og gydegrus med det formål at forbedre forholdene for vandløbsfaunaen og dermed miljøtilstanden i vandløbet.  Den restaurerede strækning er vist på nedenstående kort.

Projektet blev afsluttet i juli 2015.

Se nærmere her.

Det gennemførte projekt er medfinansieret af: 

Logo for Fiskeriudvikling.dkLogo for Den Europæiske Fiskerifond

Sidst opdateret: 05.02.2019