Grundel Bæk ved Rindsholm

Fjernelse af spærring i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug

 I 2014-2015 lavede Viborg Kommune en forundersøgelse af muligheden for at løse faunapassagemæssige problemer i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug, hvor opstemningen i vandløbet forhindrer fiskepassage. Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre passagemuligheder for fisk og anden vandløbsfauna ved at etablere et vandløbsforløb (omløbsstryg) uden om dambrugsanlægget. 

Kort der viser placering af spærringen i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug

I 2016 søgte Viborg Kommune om tilsagn om tilskud til at gennemføre et faunapassageprojekt ved spærringen i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug. Medio 2016 gav NaturErhverstyrelsen tilsagn om tilskud til gennemførelse.

Projektindholdet vil bestå i at anlægge et nyt slynget forløb af Grundel Bæk uden om dambrugsanlægget.

Lodsejeraftale, detailprojektering, myndighedsbehandling og anlægsarbejde forventes gennemført i 2017-2018.

Projektet gennemføres med finansiering fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

 

Sidst opdateret: 20.11.2018