Grundel Bæk ved Petershåb

Fjernelse af spærring i Grundel Bæk ved Petershåb Vandmølle

I 2014-2015 lavede Viborg Kommune en forundersøgelse af muligheden for at løse de faunapassagemæssige problemer ved den nedlagte Petershåb Vandmølle, hvor mølleopstemningen i vandløbet forhindrer fiskepassage. Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre passagemuligheder for fisk og anden vandløbsfauna ved at etablere et vandløbsforløb uden om mølleopstemningen.

Kort der viser placering af mølleopstemningen ved Peterhaab

Kommunen har efterfølgende søgt staten om tilskud til at gennemføre projektet. NaturErhvervstyrelsen har medio 2016 givet tilsagn om tilskud.

Projektindholdet vil bestå i at anlægge et nyt slynget forløb af Grundel Bæk uden om opstemningen.

Lodsejeraftaler, detailprojektering, myndighedsbehandling og anlægsarbejdet forventes gennemført i 2016-2017.

Medio 2018 er projektet ikke gennemført da det ikke har været muligt at få en aftale med lodsejer af mølleopstemningen.

Projektet gennemføres med finansiering fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

           

Sidst opdateret: 05.02.2019