Gårsdal Dambrug

Sanering af spærring i Gårsdal Bæk ved Gårsdal Dambrug

Projektet bestod i fjernelse af en spærring i vandløbet bestående af opstemning og kammertrappe ved det nedlagte Gårsdal Dambrug, og retablering af ca. 630m vandløb.

Anlægsarbejdet blev afsluttet den 3. juli 2015.

Kort:

Luftfoto før (2014):

Luftfoto efter (2016):

Se nærmere om projektet her.

Det gennemførte projekt er medfinansieret af: 

Logo for Fiskeriudvikling.dkLogo for Den Europæiske Fiskerifond

Sidst opdateret: 05.02.2019