Trevad Mølle Dambrug

Omløbet ved Trevad Mølle Dambrug

Naturgenopretningsprojekt ved Trevad Mølle Dambrug indviet den 25. oktober 2014

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn og Viborg Kommune indviede den 25. oktober 2014 et naturgenopretningsprojekt, der har skabt fri passage for fisk og andet dyreliv fra Karup Å til hele Trevad Møllebæk/Børsting Bæk.

Genopretningsprojektet har skabt et nyt snoet vandløb ned over det tidligere dambrugsareal. Det nye vandløb har fået en længde som gør, at strækningen har omtrent samme hældning som resten af Trevad Møllebæk. Derved kan fisk, der trækker op i bækken, svømme uhindret forbi det nedlagte dambrug. I 1996 blev stemmeværket ved dambruget erstattet af et stryg med stort fald, men det viste sig, at denne løsning ikke var god nok, og kun en del af fiskene fandt vej op i bækken oven for dambruget. Nu er der fri passage.

Lystfiskerforeningerne har gennem et utrætteligt arbejde med at producere havørredyngel fra åens vilde fiskebestand, siden 1960’erne stået bag produktionen på dambruget, som Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn ejer. Men for cirka 5 år siden erkendte lystfiskerorganisationerne ved Karup Å, at det ikke længere var rentabelt at fortsætte dambrugsdriften.

Ophøret af dambrugsdriften har givet plads til at kunne anlægge et nyt naturlignende vandløb på arealerne. Til sidst i projektet har medlemmerne af Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn forsynet det nye vandløb med gydegrus, stillet til rådighed af Viborg Kommune, så det nye vandløb kan bidrage til produktionen af de kommende generationer af havørreder.

Lystfiskerforeningen har stillet arealet til rådighed for projektet. Viborg Kommune har stået for udførelse og finansiering af projektering og anlæg.

Ved indvielsen sagde medlem af Klima og Miljøudvalget i Viborg Kommune, Allan Clifford Christensen:

”Projekter, som det vi indvier her ved Trevad Mølle Dambrug er på mange måder værdifuldt ud over at skabe bedre forhold for fisk. Dels bidrager det til at understøtte attraktive rekreative muligheder for kommunens borgere og tiltrække turister, og dels ved vi, at et godt rekreativt fiskeri skaber indtægtsmuligheder for lokalsamfund og kommune”.

Formanden for Lystfiskerforeningen for Skive og omegn Holger Riis-Jensen sagde:

"Vi er glade for, at det projekt, vi nu indvier, er blevet realiseret, selv om det er vemodigt for alle de medlemmer, der gennem tiden har brugt mange kræfter på det store frivillige arbejde, der er lagt i pasningen af dambruget. Vi ser frem til, at den store indsats for at forbedre fiskenes gydemuligheder, som der udfoldes i hele Karup Å systemet helt overflødiggør behovet for udsætninger.”

Sidst opdateret: 20.11.2018