Rævind Bæk - ådalsprojekt

Luftfoto over Rævind Bæk med de nye slyngninger

Viborg Kommune har i 2017 sammen med de lokale lodsejere gennemført og indviet et ådalsprojekt i Rævind Bæk nord for Sparkær

I 1935 blev Rævind Bæk mellem Gammelstrup og Sparkær rettet ud for at skabe mere landbrugsjord.

I 2017 er bækken blevet lagt tilbage i de gamle slyngninger over en 2 km langs strækning.

Formålet med genskabe bækkens gamle forløb er at forbedre vilkårene for planter og fisk og andre dyr i bækken.

Når man skaber mere variation og dynamik, skaber det flere leve- og ynglesteder.

Vandløbet er lagt i 20 slyngninger og forlænget 300 meter.

Der er lagt gydegrus i 11 gydebanker for at skabe bedre gydesteder for ørrederne i bækken.

Fire grøfter, der leder okker ud i bækken, er blevet sløjfet.

Det er 6 lokale lodsejere, der har taget initiativ til projektet.

Projektet har kostet ca. 1 mio. kr., som er finansieret via Viborg Kommunes pulje til vandløbsrestaureringer.

Se mere om projektet i de grå bokse, og læs mere om forhistorien i en god artikel i Viborg Stifts Folkeblad (eksternt link).

Projektet blev indviet fredag den 15. september 2017 med deltagelse af borgmester Torsten Nielsen, hvor var velkomne. Se invitationen og programmet her.

Se Viborg Stifts Folkeblads fine dækning af indvielsen (eksternt link).

Se dronefilm af det færdige projekt (eksternt link).

 

Sidst opdateret: 17.04.2018