Rævind Bæk - ådalsprojekt og naturplejeprojekt

Luftfoto over Rævind Bæk med de nye slyngninger
Luftfoto over Rævind Bæk med slyngningerne fra 2017

Viborg Kommune har i 2017 sammen med de lokale lodsejere gennemført og indviet et ådalsprojekt i Rævind Bæk nord for Sparkær, hvor der i forvejen foretages naturpleje

Forhistorien og projektet

I 1935 blev Rævind Bæk mellem Gammelstrup og Sparkær rettet ud for at skabe mere landbrugsjord.

I 2008 var engen meget tilgroet, og der blev der iværksat naturpleje i form af rydning af opvækst, og der blev sat køer på arealet.

I 2017 tog 6 lokale lodsejere initiativ til et ådalsprojekt.

Bækken blev lagt tilbage i de gamle slyngninger over en 2 km langs strækning.

Formålet med at genskabe bækkens gamle forløb er at forbedre vilkårene for planter og fisk og andre dyr i bækken.

Når man skaber mere variation og dynamik, skaber det flere leve- og ynglesteder.

Vandløbet er lagt i 20 slyngninger og forlænget 300 meter.

Der er lagt gydegrus i 11 gydebanker for at skabe bedre gydesteder for ørrederne i bækken.

Fire grøfter, der leder okker ud i bækken, er blevet sløjfet.

Det er 6 lokale lodsejere, der har taget initiativ til projektet.

Projektet har kostet ca. 1 mio. kr., som er finansieret via Viborg Kommunes pulje til vandløbsrestaureringer.

Se mere om projektet i de grå bokse, og læs mere om forhistorien i en god artikel i Viborg Stifts Folkeblad (eksternt link).

Se dronefilm af det færdige projekt (eksternt link).

Indvielse i 2017

Projektet blev indviet fredag den 15. september 2017 med deltagelse af borgmester Torsten Nielsen, hvor alle var velkomne. Se invitationen og programmet her.

Se Viborg Stifts Folkeblads fine dækning af indvielsen (eksternt link).

Se H. P. Johansens lille video fra indvielsen (eksternt link).

Naturvandring i 2018

Den 24. maj 2018 blev der afholdt en naturvandring på stedet. Her så og hørte deltagerne bl.a. om de orkideer, der har bredt sig i området, siden naturplejen blev sat i værk i 2008.

Galloway-køerne gør deres arbejde godt, og det er et fint naturgenopretningsprojekt af den lille bækdal. 

Se H. P. Johansens lille video fra turen (eksternt link).

Sidst opdateret: 21.12.2018