Lodsejere, lystfiskere og Kommunen

4 billeder

Endnu et vellykket samarbejde mellem lodsejere, lystfiskere og Viborg Kommune

I forsommeren 2015 kontaktede en gruppe initiativrige lystfiskere Viborg Kommune med et projekt, omhandlende udlægning af sten og grus i et af kommunens fine vandløb. Kort sagt, der skulle laves vandløbsrestaurering. Lystfiskerne har tidligere lagt sten og grus ud i vandløbet.

Idèmanden til projektet var Degnen (som han omtales i lokalsamfundet). Hvis man slår ham op i telefonbogen, kendes han som Mogens Styhr.

Viborg Kommune fjernede tidligere i 2015 den sidste store spærring i Sejbæk (et tilløb til Karup Å) ved Sejbæk Dambrug. Der er nu fri passage fra bækkens udspring til udløbet i Karup Å. Degnens projekt gik i sin enkelthed ud på at lave gydebanker i Sejbæk. Med bistand fra ildsjælen Lasse Mikaelsen blev der indsendt et projekt, hvor Lasses efterhåden velkendte spulemetode skulle anvendes.

Efter lodsejernes accept af projektet, gennemførte Viborg Kommune sagsbehandlingen og betalte for de ca. 20 m3 grus og sten som Mogens, Lasse og en flok frivillige hjælpere skulle bruge til at forbedre forholdene for ørrederne i Sejbæk.

Projektet er nu blevet gennemført, og det er der kommet en rigtig fin film ud af. Se filmen her (eksternt link) 

Det er helt fantastisk, hvad der kan komme ud af en ide, når der samarbejdes på tværs med lodsejere, lystfisker og kommune.

Sidst opdateret: 26.08.2016