Daugbjerg Vandmølle

Daugbjerg Vandmølle

Historisk vandmølle restaureret og indviet den 19. december 2014

En stor del af anlægsarbejdet ved Daugbjerg Mølle er nu afsluttet, og møllehjulet er sat på den 1,6 tons tunge aksel. Initiativgruppen har arbejdet med anlægsarbejdet siden sidst i september 2014, og vandmøllen blev indviet fredag den 19. december 2014.

Ifølge Initiativgruppen bag Daugbjerg Vandmølle kan vandmøllen i gamle optegnelser spores tilbage til år 1611, men er måske ældre. Vandmøllen er i flere hundrede år blevet brugt af egnens bønder til at få malet kornet efter høsten. Under første verdenskrig (1914-1918) blev der installeret en turbine i møllen, som leverede strøm til Daugbjerg. Vandmøllen var i brug helt frem til 1950.

Initiativgruppen har derudover planer om at arbejde videre med at restaurere møllehuset sådan, at der kan males mel, og sådan at der kan lægges stråtag på i stedet for de eksisterende tagplader.

Tillykke til Daugbjerg med genetablering af deres vandmølle.

Viborg Kommune har givet myndighedstilladelserne til projektet.

Sidst opdateret: 26.08.2016